Bankgeheim toch behouden

Luxemburg en Oostenrijk zullen waarschijnlijk ook op langere termijn hun bankgeheim handhaven. De ministers van Financiën van beide lidstaten hebben dat gisteren in een vergadering met hun Europese collega's in Luxemburg gezegd.

Staatssecretaris Bos (Financiën) zei ervan uit te gaan dat Luxemburg en Oostenrijk hun bankgeheim zullen handhaven en ook na 2010 gebruik zullen maken van een bronbelasting op buitenlandse spaartegoeden.

De beide lidstaten nemen hiermee een voorschot op de officiële onderhandelingen over de belasting op spaartegoeden met de zogenoemde `derde landen' (onder andere de Verenigde Staten en Zwitserland) die in oktober beginnen.

Volgens een eerder bereikt akkoord gaan de EU-lidstaten vanaf 2010 onderling informatie over spaargeld uitwisselen. Tot die tijd is er de keuze tussen een bronheffing op spaargeld of informatie-uitwisseling. Luxemburg en Oostenrijk maakten opheffing van hun bankgeheim echter afhankelijk van een akkoord met derde landen. De derde landen zouden ,,gelijksoortige maatregelen'' moeten treffen aangaande de spaartegoeden.

Verkennende besprekingen, vooral met Zwitserland, over opheffing van het bankgeheim bleken echter uiterst moeizaam te verlopen.

De Europese Unie heeft tot eind 2002 de tijd om de derde landen zover te krijgen dat zij openheid geven over de spaartegoeden. Begin 2003 begint een duale periode. Na 2010 zouden alle lidstaten moeten overgaan tot het uitwisselen van informatie.

Als de afspraken over het aanpakken van belastingvlucht via buitenlandse spaarrekeningen niet doorgaan, is ook een akkoord over het bestrijden van schadelijke belastingconcurrentie tussen de lidstaten van de baan. Vorig jaar werden deze twee dossiers aan elkaar gekoppeld.