`Regering functioneert nauwelijks'

De Macedonische regering van nationale eenheid ,,functioneert nauwelijks'' wegens ,,de dagelijkse ruzies'' tussen de ministers. Dat heeft de Macedonische premier, Ljubco Georgievski, gisteren toegegeven.

Georgievski zei in een vraaggesprek voor de televisie dat wellicht vervroegde verkiezingen nodig zullen zijn om de situatie op te lossen. Volgens schema moeten de volgende parlementsverkiezingen in januari 2002 worden gehouden.

Georgievski gaf toe dat de regering van nationale eenheid ,,misschien een mislukking is'' en voegde daar aan toe ,,er niets tegen te hebben'' als de regering uieen zou vallen. ,,We kunnen geen serieus werk gedaan krijgen wegens de dagelijkse ruzies.''

Die ruzies hebben voor alles betrekking op de manier waarop de opstand van Albanezen in het noorden van Macedonië moet worden aangepakt. De twee partijen van de Albanese minderheid houden er wat dat betreft andere denkbeelden op na dan de partijen van de Slavisch-Macedonische meerderheid. Ze weigeren zich – bijvoorbeeld – te distantiëren van het guerrillaleger, zoals door de Slavische Macedoniërs unaniem wordt geëist. De Albanezen eisen deelname van vertegenwoordigers van de rebellen aan overleg over een oplossing van de crisis.

Maar ook binnen de Slavische Macedoniërs in de regering bestaan grote tegenstellingen. De partij van Georgievski en de sociaal-democraten – die tot hun recente toetreding tot de regering van nationale eenheid tot de oppositie behoorden – beschuldigen elkaar regelmatig van incompetentie.

Gisteren besloot de regering in principe tot decentralisering van de macht in Macedonië. Zo'n decentralisering wordt gezien als een van de manieren om het ongenoegen bij de Albanese minderheid weg te nemen. Het besluit van gisteren werd genomen met instemming van de twee partijen van de minderheid, al hadden die niet hun leiders naar het ministeriële overleg gestuurd. Ze lieten zich door hun plaatsvervangers vertegenwoordigen.

Zaterdag en zondag is in het noorden van Macedonië opnieuw heftig gevochten. De Macedoniërs zetten het offensief tegen het rebellenleger UÇK (Nationaal bevrijdingsleger) voort met artilleriebeschietingen op de dorpen die door het leger van de rebellen worden bezet.

Gisteren werd een pauze in de gevechten ingelast om het Rode Kruis de gelegenheid te geven 66 mensen uit het door het leger belegerde Lipkovo te evacueren. In Lipkovo zitten duizenden vluchtelingen in een uitzichtloze situatie: ze komen voedsel, water en medicamenten te kort. De 66 mensen die werden geëvacueerd waren allen ziek of hoogbejaard en behoorden daardoor tot de meest kwetsbare groep onder de vluchtelingen.