`Peper voor hoog ambt te omstreden'

De Rotterdamse oud-burgemeester Peper is nog te zeer omstreden om weer een functie in het openbaar bestuur te kunnen aanvaarden. Dit zegt PvdA-voorzitter Koole vandaag in een gesprek met NRC Handelsblad.

Koole wil zijn partijgenoot Peper ,,niet het recht [ontzeggen] zichzelf te verdedigen als hij vindt dat hij ten onrechte in opspraak is geraakt, maar tegelijk stel ik vast dat het openbaar ministerie en de Rotterdamse gemeenteraad daar toch anders over denken''. De PvdA-voorzitter toont zich bereid te bemiddelen tussen oud-burgemeester Peper en de Rotterdamse raad, die een ,,moreel beroep'' op Peper heeft gedaan om de kleine 64.000 gulden aan onterechte declaraties terug te betalen.

Donderdag besloot de raad in Rotterdam deze kwestie niet bij het openbaar ministerie (OM) aanhangig te maken, omdat hij vreest juridisch niet sterk te staan en omdat hij een streep wil zetten onder de slepende affaire. Tegen Peper werd een strafrechtelijk onderzoek ingesteld nadat twijfels waren gerezen over zijn declaratiegedrag als burgemeester. Eind vorig jaar zag het OM in Breda af van strafvervolging tegen Peper, omdat alsnog documenten boven water waren gekomen ,,waardoor uitgaven en kosten thans wel zakelijk en plausibel blijken of waarvan thans wel het zakelijk karakter kan worden aangenomen''. Een deel van de ,,incidenten'' was weliswaar ,,strafrechtelijk relevant'', maar niet te bewijzen of te onbelangrijk om te vervolgen.

Na het sepot oordeelde PvdA-fractievoorzitter Melkert dat Peper weer een publieke functie zou kunnen bekleden, mocht hij dat zelf willen. Ook andere politieke kopstukken, binnen en buiten Pepers partij, hebben gepleit voor eerherstel van de minister, die vorig jaar onder druk van de affaire opstapte. De PvdA heeft sindsdien aan Peper gevraagd een werkgroep te leiden die onderzoek zal doen naar de toekomst van de ruimtelijke ordening in Nederland.

De Rotterdamse fractieleider Cremers zei vorige week in deze krant dat de PvdA moet kiezen ,,of ze de partij van Bram Peper wil zijn of van Ien Dales''. De laatste heeft als minister van Binnenlandse Zaken gepleit voor bestuurlijke integriteit. Koole stelt nu dat hij kiest ,,voor de partij van Ien Dales natuurlijk''. ,,Zij is tenslotte nooit in opspraak geweest.''

vraaggesprek: Pagina 2