`Kunstsector vergeten in Voorjaarsnota'

De arbeidsvoorwaarden in de kunstsector zullen nog verder verslechteren, nu er in de Voorjaarsnota geen geld is gereserveerd om de achterstand in te halen. Dit schrijven vijf werkgevers- en werknemerorganisaties (Contactorgaan Nederlandse Orkesten, Nederlandse Toonkunstenaars Bond, Vereniging van Werkgevers in de Kunsten, FNV Kiem en Federatie van Kunstenaarsverenigingen) in een brief aan staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur.

De geringe aandacht voor kunst in de Voorjaarsnota is volgens de organisaties in strijd met vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen moties over verhoging van het kunstbudget en verbetering van de arbeidsvoorwaarden. In de Voorjaarsnota is 24 miljoen gulden gereserveerd voor `culturele doeleinden', waaronder voor `frictiekosten voortkomend uit de Cultuurnota' en 10 miljoen voor een instrumentenfonds voor musici, maar niet voor verbetering van arbeidsvoorwaarden.

Volgens een recent onderzoek van Cap Gemini/Ernst & Young, mede geïnitieerd door Van der Ploeg, is er structureel 29 miljoen gulden en incidenteel 68 miljoen gulden nodig om de achterstand in arbeidsvoorwaarden in de kunstsector weg te werken. De organisaties willen op korte termijn een gesprek met Van der Ploeg.