Imams 1

Ik ben teleurgesteld dat prof. Peter van der Veer met zo veel haast de heren Kok, Dijkstal en Van Boxtel aanvalt (NRC Handelsblad, 16 mei).

In tegenstelling tot hem ben ik dankbaar voor de reacties van deze politici betreffende de verklaring van de imams dat homoseksualiteit `een ziekte' is. Ziekte is een medisch woord en heeft met de koran niks van doen. Verder is Van der Veer nogal monolithisch als hij stelt dat de ,,schriftuurlijke tradities in die religies (islam, christendom en jodendom) homoseksualiteit als een verderfelijke afwijking van de door God gegeven orde beschouwen''. De verschillende heilige boeken zijn over homoseksualiteit niet zo duidelijk. Er is sprake van liefde van David voor Jonathan, van Ruth voor Naomi, van Jezus voor Johannes. Van der Veer is zelfs niet op de hoogte van hedendaagse interpretaties van het verhaal van Sodom en Lot.

John Boswell stelt in `Christianity, Social Tolerance, andHomosexuality' (1981) dat die mythe niet gaat over homoseksualiteit. Daarmee ondergraaft Boswell de anti-homoseksuele houding van het christendom. Die negatieve houding maakte volgens hem pas opgang na 1200 en was daarvoor afwezig. Ik weet niet in hoeverre de Nederlandse politici op de hoogte zijn van de islam, maar ze zijn wel op de hoogte van de voorwaarden voor een multiculterele samenleving, zoals de eis van wederzijds respect en tolerantie. Er zit een contradictie in het artikel van Van der Veer op dit punt – hij wil een multiculturele samenleving bevorderen maar niks doen om uitbarstingen tegen te gaan die een hele groep stigmatiseren als ziek of een gevaar voor de toekomst van de samenleving.

    • Prof.Dr. Dante Germino