Hoger onderwijs 2

In een interview in NRC Handelsblad van 25 mei formuleert minister Hermans zijn ambitie voor het hoger onderwijs: ,,[...] alle Nederlandse opleidingen bij de toptien van de wereld''. Wat zou dat betekenen? Toch niet dat bijvoorbeeld onze tien opleidingen in de bedrijfskunde de posities 1 tot en met 10 innemen op de wereld ranglijst, hoe die ook tot stand komt; dan hebben Nijenrode en Rotterdam (resp. in de topvijfenzeventig en de topvijfentwintig) nog wat in te halen.

Maar zelfs de meest bescheiden interpretatie van deze ambitie: Nederland in alle, zeg tien, vakken met minstens één opleiding in de toptien, is niet haalbaar, zoals een eenvoudige berekening leert. Er zijn wel negentien landen die op voet van minstens gelijkheid met Nederland kunnen concurreren. Dat Nederland met een gegeven vak in de toptien van deze twintig zit is dus ongeveer een half. De kans dat dit met tien vakken lukt is een half tot de macht tien, dus kleiner dan een duizendste.

    • Prof.Dr. F.W. Steutel
    • Em. Hoogl. Kansrekening Eindhoven