Euthanasie

De heren Balkenende en De Hoop Scheffer schrijven in het artikel `Meer antithese laat zien waar het in de politiek om moet gaan' (25 mei) dat het verwijt van Dijkstal duidelijk is: `Vanwege hun ethische opvattingen tonen christelijke partijen zich onverdraagzaam', en zij bestrijden dit standpunt op grond dat `daarmee deze partijen het morele recht en de vrijheid om in politiek opzicht voor hun standpunt te knokken' wordt ontzegd. `Met de recente paarse wetgeving inzake euthanasie en het verwijt aan de christelijke partijen van onverdraagzaamheid wordt de antithese krachtig bevorderd'.

Balkenende en De Hoop Scheffer begrijpen blijkbaar niet waar het Dijkstal kennelijk om gaat: ook al zijn bedoelde christelijke partijen om hen moverende redenen tegen euthanasie, het is onverdraagzaam en ondemocratisch als zij andersdenkenden de vrijheid ontnemen op grond van hun overtuiging tot euthanasie over te gaan door hun het recht op euthanasie te onthouden. Zij die tegen euthanasie zijn, behoeven daarvan geen gebruik te maken; zij die daar onder bepaalde voorwaarden, zoals in onze rechtspraak zijn ontwikkeld, vóór zijn, behoren van dat recht niet beroofd te worden.

    • C.T. Hermans