EnergieNed dreigt met schadeclaim

De regionale energiebedrijven overwegen een schadeclaim in te dienen bij de overheid, als die besluit de volledige privatisering van de regionale stroomnetwerken niet door te laten gaan.

De bedrijven wachten op een brief van minister Jorritsma (Economische Zaken) met daarin de uitwerking van een motie van de Tweede Kamer, alvorens tot actie over te gaan. Dat heeft een woordvoerder van EnergieNed, de overkoepelende organisatie voor energiebedrijven, vanmorgen bevestigd. De organisatie heeft in een brief aan haar leden duidelijk gemaakt hoe te handelen als de motie-Crone onverkort wordt omgezet in wetgeving.

In deze motie staat dat regionale stroombedrijven slechts ten dele geprivatiseerd mogen worden. Het zogenoemde kale juridische eigendom moet te allen tijde in handen blijven van de huidige aandeelhouders (gemeenten en provincies). Het zogenoemde economisch vruchtgebruik (zoals de toegang tot het net en het transport erover) mag wel geprivatiseerd worden, zij het dat een meerderheidsbelang vooralsnog in overheidshanden moet blijven.

De regionale bedrijven menen dat hen tot voor kort de mogelijkheid tot volledige privatisering van de regionale netten is voorgehouden. Zij menen dat de waarde van de bedrijven voornamelijk in de netwerken zit. Dat het netwerk nu juridisch in handen van de overheid moet blijven, maakt dat er een enorm waardeverlies voor de bedrijven optreedt, vinden zij.

Een woordvoerder van Economische Zaken adviseert de energiebedrijven ,,rustig de brief af te wachten''. Ambtenaren van EZ ronden naar verwachting deze week de brief af waarin de motie een wettelijke vertaling krijgt.

De waarde van de regionale stroomnetwerken wordt geschat op enkele tientallen miljarden guldens. In een eerder stadium heeft ook minister Jorritsma zelf gewaarschuwd voor schadeclaims als de Kamer zou besluiten de privatisering in zijn geheel te blokkeren. Zij heeft zich echter wel achter de motie geschaard, omdat volgens haar met de splitsing tussen juridisch eigendom en economisch vruchtgebruik geen sprake meer is van een stopzetten van de privatisering. Daarmee vervalt de grond voor schadeclaims, aldus Jorritsma.

De motie-Crone (PvdA), mede-ondertekend door coalitiepartners Voûte (VVD) en Van Walsem (D66), is enkele weken geleden aangenomen in de Tweede Kamer.