Een belangrijk telefoontje

Het telefoontje van het executive search bureau komt tijdens het eten. ,,Voor jou'', zegt hij, en geeft de hoorn over tafel aan.

Hij bedenkt dat het maar goed is dat headhunters zich geen beeld kunnen vormen van de huiselijke situatie waar ze binnenvallen. Zo zien zij de vrouw niet die hen, haastig aangeschoven, het jasje over haar stoel, met half open geknoopte rok en uitgeschopte schoenen, zakelijk te woord staat, en blijft hun ook het meisje bespaard, dat met groezelige knuistjes spaghetti naar haar mond schept en spetterend aan de spartelende slierten zuigt.

,,Ssst'', beduidt hij, de vader met een baard van drie dagen en een schort van twee weken. ,,Dit is een belangrijk gesprek!''

Maar wanneer in een reflex de handjes van zijn dochter in de overhangende plooien van het tafelkleed verdwijnen, wordt het hem te veel. ,,Servet!'', spuugt hij.

Zijn vrouw maakt afwerende gebaren. Betast even haar gezicht.

,,Moet je d'r zien eten!'', vaart hij uit. ,,Sorry, er zit iets van mij op je wang. Nicky, waar zijn de servetten?''

Als hij met de handdoek uit de keuken terugsluipt, ziet hij hoe zijn vrouw half afgewend luistert. De maaltijd stolt tot een stilleven. Dat kan dus, peinst hij, die interruptie in de persoonlijke levenssfeer.

Maar het is de commotie waard. Of zij belangstelling heeft voor een interessante baan in Brussel. Zij kan haar curriculum vitae faxen. Er is haast bij.

,,Yes'', zegt hij, ,,dóen!''

En tot diep in de nacht zoekt zij de gegevens bijeen. Vraagt hem de tekst te corrigeren. Ze discussiëren over taal, het enerzijds weglaten en anderzijds aandikken van haar loopbaanavonturen. In vogelvlucht door de geschiedenis, aangezet door een simpel telefoontje. Nu zij er sinds jaren weer een lezenswaardig geheel van componeren, zwaait opeens de toekomst open en staan zij samen vol verwachting op de drempel.

Naar aanleiding van haar curriculum vitae zal zij de volgende avond worden teruggebeld.

Tot ver na bedtijd vatten zij post bij de telefoon.

Ook de weken daarna horen zij niets meer.

    • Jacoline Vlaander