Biodiesel

In een ANP-bericht in deze krant van 23 mei werd aandacht besteed aan een proefneming met accijnsvrije diesel.

Maar, al vóór 1990 werd biodiesel op basis van raapolie, volgens het idee van de Oostenrijker Elsbett, in Nederland gepropageerd. Omdat reeds ruim boven 0 graden Celsius een gedeelte van de olie uitkristalliseert, moest hij eerst veresterd worden met alcohol. Dat was duur, de motor moest bovendien worden aangepast en een distributiesysteem zou niet goedkoop zijn. In AutoBild van 23 juni vorig jaar stond een uitvoerig artikel hoe iemand 6000 kilometer vanuit Hamburg naar Zuid-Spanje grotendeels op belastingvrije slaolie gereden heeft. Maar ook nu bleek dat de motor flink aangepast diende te worden. Een Nederlandse proefneming heeft voor de toekomst geen enkele zin.

    • Dr.Ir. G.M.M. Houben