Atleten hekelen regelwijzigingen

De internationale atletiekfederatie (IAAF) wil de sport interessanter maken voor publiek en televisie. Maar de voorgestelde maatregelen wekken vooralsnog slechts de woede van de atleten. ,,Dit is niet de manier om onze sport te verkopen'', sprak Nick Hyson, olympisch kampioen polsstokhoogspringen, gisteren tijdens de FBK Games in Hengelo.

Er heerste de afgelopen dagen een grimmige sfeer op de atletiekbanen waar internationale wedstrijden werden gehouden. Atleten kropen in de huid van actievoerders om te protesteren tegen de plannen om bij de sprintnummers veroorzakers van een valse start meteen te diskwalificeren en bij de alle technische nummers, waaronder kogelstoten en speerwerpen, het aantal pogingen te verminderen. De Fanny Blankers-Koen Games waren gisteren zelfs het toneel voor een heuse demonstratie van polsstokhoogspringers. In Hengelo klonken tussen de talrijke kwaaie koppen veel boze woorden.

De protesten zijn gericht tegen internationale atletiekfederatie (IAAF), die bij wedstrijden met de status Grand Prix II experimenteert met de nieuwe regels. Voorafgaande aan de wereldkampioenschappen atletiek, begin augustus in Edmonton, wordt op een IAAF-congres over de invoering ervan beslist.

Tijdens de Oregan Track Classic, afgelopen zondag in het Amerikaanse Portland, wierp sprintster/verspringster Marion Jones zich op als actieleidster. Zij had een petitie tegen de nieuwe regels opgesteld, die gretig werd ondertekend door aanwezige atleten. De deelnemers aan de FBK Games beschouwden de inzet van de meervoudig olympisch kampioene als een daad van eer. De heersende mening in Hengelo was, dat door tegenwerking van `grote namen' de gewraakte regelwijziging voorkomen kan worden.

De actieleider in Twente was Rens Blom. Minder bekend, maar zeker zo gemotiveerd als Jones. De Nederlandse polsstokhoogspringer, die vorig jaar tijdens de Europese indoorkampioenschappen een bronzen medaille won, had zijn collega's gemobiliseerd voor een demonstratie tegen de IAAF. Aanvankelijk dreigden de polsstokhoogspringers met een boycot van de FBK Games, maar dat zware actiemiddel werd na ampel beraad vervangen door een protestbrief aan de IAAF en een korte sit-down-actie voorafgaand aan de wedstrijd. Daarbij werd een spandoek ontvouwd met de tekst dat twee pogingen hetzelfde is als het invoeren van een snelheidslimiet van 100 km/u in de Formule I.

Het protest in Hengelo werd van harte ondersteund door olympisch kampioen Nick Hyson, ook al hoorde de Amerikaanse polsstokhoogspringer pas vorige week van de regelwijziging en vernam hij toen ook, dat de FBK Games tot de experimenterende wedstrijden behoorde. ,,Het is dat mijn manager `Hengelo' al had geregeld, anders was ik niet gekomen'', liet hij aan duidelijkheid niets te wensen over. ,,Dit is niet de manier om onze sport te verkopen. Wij zorgen voor spektakel; het publiek komt voor mooie sprongen. Dan moet je ons ook láten springen. Now, they stole a jump.''

Laurens Looije, de Nederlandse polsstokhoogspringer die in 1992 wereldkampioen bij de junioren werd, vindt dat de ziel van de sport wordt aangetast als het aantal pogingen wordt teruggebracht tot twee per hoogte. ,,Er zal voorzichtiger worden gesprongen, dus minder hoog. Kijk, wat hier is gebeurd. De winnaar springt 5 meter 65 in een veld met `zesmeterjongens'. En die Rus Gataullin haalt niet eens de aanvangshoogte. Dan kom je uit Sint-Petersburg voor twee sprongen. Als ik kan kiezen tussen een Grand Prix II-wedstrijd of een mindere met drie pogingen, neem ik echt die laatste.''

Onder de sprinters was bij de FBK Games alleen sprake van verbale solidariteit. Niet zo verwonderlijk, omdat voor hen dispensatie was verleend op het grond van het feit dat het stadion in Hengelo zes in plaats van acht banen telt. Het risico van een klein deelnemersveld bij diskwalificatie na een valse start werd te groot geacht.

Patrick van Balkom reageerde vrij laconiek op die nieuwe plannen. Niet dat hij er echt blij mee is, maar de sprinter ziet ook voordelen: ,,Zijn we eindelijk verlost van die pikstartjes.'' De opwinding uit de Verenigde Staten kan de 200-meterloper moeilijk plaatsen, omdat die regel bij collegewedstrijden al geldt. ,,Maar nu Marion Jones zich er mee bemoeit, verwacht ik niet dat de regel wordt ingevoerd.''

De Belgische Kim Gevaert, winnares van de 100 meter in Hengelo, sprak van een trieste maatregel. ,,Die valste starts maken de 100 meter juist boeiend. Na twee of drie is de spanning te snijden. Ik vind dat juiste een van de interessante aspecten.''

Onder de kogelstootsters, die in Hengelo niet zes maar vier keer mochten gooien, is er veel oppositie. Nederlands kampioene Lieja Koeman pleit voor een andere oplossing om de wedstrijden interessanter te maken. ,,Laat de speaker meer informatie geven, zodat het publiek onze wedstrijd beter kan volgen. Nu staan er een paar figuurtjes leuk te doen op het middenterrein en niemand op de tribune die weet hoe het er toegaat.''

Haar collega Corrie de Bruin reageert cynisch van de maatregel: ,,Opzet is om kogelstoten interessanter te maken voor de televisie. Dat slaat helemaal nergens op. Wanneer komen wij nu op de tv?''

Was het gisteren dan één grote klaagzang in Twente? Nee, er klonk zowaar nog een ander geluid. En niet uit de mond van de minste: Astrid Kumbernuss, olympisch en drievoudig wereldkampioene, wierp zich op als een groot voorstander van de nieuwe regels. ,,Omdat er iets moet gebeuren. De baanwedstrijden duren veel te lang. We moeten onze ogen niet sluiten voor de teruglopende belangstelling. Als we niets ondernemen, glijdt de baanatletiek nog verder af.''

De Duitse kogelstootster begrijpt al die protesten niet. In haar ogen moet het conservatisme in de atletiek juist worden doorbroken. Kumbernuss: ,,Kijk naar het volleybal, waar die nieuwe puntentelling inmiddels ook is geaccepteerd. En het blijkt een verbetering. Ach, wie bij vier pogingen geen kampioen wordt, wordt dat evenmin bij zes pogingen. Ik vind die verandering van regels een uitstekende oplossing.''

    • Henk Stouwdam