VN bestuderen herziening van sanctiebeleid Irak

De vijftien leden van de VN-Veiligheidsraad hebben gisteren unaniem besloten het olie-voor-voedselprogramma voor Irak met een maand te verlengen, en niet met de gebruikelijke periode van een half jaar. Daarmee wordt de ,,intentie'' tot uitdrukking gebracht om voorstellen van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië over wijziging van het sanctieregime tegen Irak nader te bestuderen, zo staat in de in New York aangenomen resolutie.

Volgens het olie-voor-voedselprogramma mag Irak, als uitzondering op de door de Verenigde Naties ingestelde sancties tegen het land, olie exporteren, mits de opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van voedsel en andere humanitaire goederen kopen. De VN houden daar toezicht op. Het sanctieregime tegen Irak wordt echter steeds verder uitgehold door smokkelhandel en door tanende politieke bereidheid in veel landen om vast te houden aan de strafmaatregelen.

De VS en Groot-Brittannië zien die ontwikkeling met lede ogen aan. Om verdere ondergraving van het sanctiebeleid te voorkomen, hebben zij voorgesteld om de export van civiele goederen naar Irak vrij te geven, maar tegelijkertijd een lange lijst van verboden militaire ofzogeheten dual use goederen op te stellen, inclusief computers en telecommunicatieapparatuur. Rusland, China en Frankrijk – die voor verlichting van de sancties zijn – willen meer tijd om deze lijst te analyseren en daarover te onderhandelen.

Het huidige olie-voor-voedselprogramma loopt morgen af. Dat het programma nu met slechts een maand is verlengd, duidt er op dat binnen de VN-Veiligheidsraad wordt gewerkt aan invoering van `slimme' sancties, langs de lijn zoals de VS en Groot-Brittannië hebben voorgesteld. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat met de resolutie van de Veiligheidsraad de weg wordt geopend voor een nieuw sanctiebeleid, dat tegemoet komt aan de noden en behoeften van de Iraakse bevolking en dat tegelijkertijd de VN beter in staat stellen te voorkomen dat het regime in Bagdad wapens aanschaft en zijn buren bedreigt.

Irak liet eerder weten niet akkoord te gaan met de wijzigingsvoorstellen. Gisteravond liet Bagdad weten ook niet in te stemmen met de afgesproken verlenging van een maand van het olie-voor-voedselprogramma. Maar het zal zich wel houden aan de huidige contracten met de VN, betreffende het olie-voor-voedselprogramma.