`Overheid niet verantwoordelijk voor wachttijd'

De overheid kan niet worden aangesproken op het tekort aan voor transplantatie geschikte longen. Haar kan ook niet worden verweten dat ze de capaciteit voor het uitvoeren van longtransplantaties niet eerder heeft uitgebreid en dat patiënten die daarvoor in aanmerking komen lang op de ingreep moeten wachten. Dit heeft de fungerend president van de Haagse rechtbank bepaald in het kort geding dat vijf longpatiënten tegen minister Borst (Volksgezondheid), hun verzekeraars en het Academisch Ziekenhuis Groningen hadden aangespannen. Deze patiënten, die al bijna twee jaar op een wachtlijst staan, wilden onmiddellijk behandeld worden. Volgens de rechter kan tijdige behandeling niet afgedwongen worden als er te weinig behandelcapaciteit is.