NS-chaos opzettelijk

Wat minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat had moeten zeggen:

,,Ik treed af, omdat ik me politiek verantwoordelijk voel voor wat er met de NS is fout gegaan. Mijn voorgangers hadden de Nederlandse Spoorwegen verzelfstandigd. Dat was niet bedoeld om de service voor de passagiers te verbeteren dankzij marktwerking, zoals toen werd gezegd, maar om op de uitgaven voor het spoor te kunnen beknibbelen. Als de NS winst maakt, hoeft de overheid er niets meer aan uit te geven.

,,Het bestuur van de NS heeft aan haar bezuinigingsmissie voldaan. Er wordt winst gemaakt. De aanschaf van nieuwe treinstellen was uitgesteld en niemand wil meer werken voor het spoor, zodat ook de loonkosten lager zijn dan geraamd. Op 10 juni zal een deel van het treinverkeer uitvallen. Dat scheelt ook geld.

,,Ik trek nu mijn boete van 26 miljoen gulden terug, want daar wordt de trein nog slechter van. Ik adviseer mijn opvolger om de Betuwelijn van de Rotterdamse haven naar ergens in het Duitse achterland stop te zetten. De vrijkomende miljarden en mensen kunnen aan de NS ten goede komen, waar een noodsituatie heerst. Vervoer van mensen is belangrijker dan bulktransport van zand.''

    • Maarten Huygen