Nieuwe 3G-veiling in Frankrijk

Frankrijk heeft een plan om een eind te maken aan het fiasco met de veiling van licenties voor derde generatie mobiele telefonie (3G), door halverwege 2002 een tweede ronde in te lassen. Van de vier licenties die in de eerste ronde werden geveild, zijn er slechts twee verkocht - aan France Telecom's Orange en aan Vivendi's SFR. De twee andere kandidaten - een door Bouygues Telecom geleid consortium en Suez Lyonnaise des Eaux - waren ook in de prijzen gevallen, maar trokken zich op het laatste moment terug omdat ze schrokken van het prijskaartje van 5 miljard euro per licentie. Nu heeft ART, de toezichthouder op de Franse telecomsector, voorgesteld om de voorwaarden voor alle licentiehouders te veranderen, als in de tweede ronde een succesvol bod wordt uitgebracht.

Het voorstel van ART houdt in dat de licentietermijn met vijf jaar tot 20 jaar wordt verlengd, en dat het betalingsschema wordt gewijzigd. Een kwart van de nominale waarde van 4,96 miljard euro moet betaald worden in het jaar na toekenning van de licentie. Elk van de volgende vijf jaren komt daar een nominaal bedrag van 9 miljoen euro bovenop. Tenslotte moet gedurende de rest van de termijn jaarlijks ongeveer 250 miljoen euro afgedragen worden. Op dit moment moet binnen twee jaar na toekenning een kwart betaald worden en is het restbedrag gelijkelijk over de resterende termijn verdeeld.

Deze veranderingen zouden drie belangrijke gevolgen hebben. In de eerste plaats besparen ze de overheid niet alleen het gezichtsverlies van een gedwongen reductie van de nominale waarde van de licenties, maar brengen ze ook de reële kosten van de frequenties omlaag. Als gebruik wordt gemaakt van de disconteringsvoet van 8 procent, die wellicht van toepassing is op Orange of Vivendi, zou de netto dagwaarde van een licentie dalen van 3,5 miljard euro naar iets meer dan 2,5 miljard euro. De kostenbesparing voor nieuwkomers is zelfs nog groter, omdat zij gebruik kunnen maken van een hogere disconteringsvoet. In de tweede plaats zou het gedeelte van het bedrag dat betaald moet worden voordat sprake is van ook maar enige cashflow uit 3G-diensten, ruwweg gehalveerd worden. Als de risico's van tevoren kleiner zijn, kunnen potentiële bieders misschien makkelijker aan geld komen. In de derde plaats zouden licentiehouders vijf jaar langer de tijd hebben om inkomsten uit hun investering te halen.

Toch blijft het zeer onzeker wat het rendement op investeringen in 3G wordt. Het beeld zal nauwelijks duidelijker zijn tegen de tijd dat de tweede biedronde begint. Maar gezien de vroegere banden van de Spanjaarden met Suez en van de Italianen met Bouygues, maakt het plan van ART toch een goede kans van slagen.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld

    • Mike Monnelly