KPN heeft geen baat bij aandelenemissie alleen

Beleggers hebben met afschuw gereageerd op berichten dat KPN zou overwegen nieuwe aandelen aan bestaande aandeelhouders aan te bieden voor de helft van de huidige prijs. De koers van het Nederlandse telecomconcern is met 15 procent gekelderd. Op het eerste gezicht lijkt deze reactie nogal vreemd. Het is tenslotte al enige tijd duidelijk dat KPN vrijwel niets anders rest dan met de pet in de hand bij de aandeelhouders aan te kloppen.

Het concern moet zijn schuldenlast van 23 miljard euro omlaag zien te brengen naar ongeveer 15 miljard euro. Anders zullen de rentelasten zo hoog worden, dat de gewenste investeringen in de snelgroeiende mobiele divisie niet meer mogelijk zijn. Het schuldsaneringsplan, dat in maart bekend werd gemaakt, volstaat niet.

In financiële zin moet het mogelijk zijn om met een nieuwe aandelenemissie 5 miljard euro te incasseren. Door aandelen met een korting van 50 procent ten opzichte van de huidige koers te verkopen, zou KPN de aandeelhouders in feite voor het blok zetten. Als de overheid de haar toekomende aandelen koopt, kan de belangstelling groot genoeg worden om het veronderstelde plan te doen slagen.

Maar de koersval houdt voor KPN twee boodschappen in: beleggers zijn niet enthousiast over een aandelenemissie, en ze zijn niet zeker van het succes daarvan. Aandeelhouders zullen er alleen aan meedoen, als ze ervan overtuigd zijn dat ze hun geld niet over de balk gooien. Ze willen een heldere strategie zien, en dat is er nog niet van gekomen. In tegenstelling tot British Telecom is er bij KPN in het management nog niets veranderd en is er geen vooruitgang geboekt bij de verkoop van belangen.

British Telecom had ook beloofd om afstand te doen van zijn mobiele divisie, maar pas na de uitgifte van nieuwe aandelen. Dat heeft beleggers, die alleen in de mobiele divisie geïnteresseerd waren, ertoe aangezet om die nieuwe aandelen toch maar te kopen. Het moet nog maar blijken of het management van KPN, dat lang onwillig is geweest om de controle over de mobiele divisie af te staan, er nu wel trek in heeft om de banden door te snijden. Als dat niet zo is, kan een aandelenemissie mislukken. Dat zou betekenen dat KPN is overgeleverd aan de genade van de hoogste bieder.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld

    • Mike Monnelly