Homoseksualiteit

In het artikel `Liefde in het licht van Allah' (Z, 19 mei) beweert Saskia Wieringa dat homoseksualiteit en de islam wél samengaan. Als argumenten voert zij aan dat de profeet Mohammed nooit iemand voor homoseksualiteit heeft bestraft (het staat nergens vermeld). Homoseksualiteit komt echter in de hele islamitische wereld voor, zij het in het geniep. Er is zelfs een homoseksuele Afro-Amerikaanse imam en dan zijn er ook nog moslimgeleerden die betogen dat respect voor de rechten van homo's en lesbiennes binnen de islam heel goed mogelijk is. Wat verstaat Wieringa onder samengaan?

De Koran verwerpt homoseksualiteit, zie sura 7, vers 80 en 81 en sura 27 vers 54 en 55. De Arabo-islamitische wereld heeft omstreeks 1200 met de boekverbrandingen in Andalusië, Noord-Afrika, Egypte, Mesopotamië en Iran, waar ook de boeken van hun grootste geleerden werden verbrand, een culturele zelfmoord gepleegd. De mens had maar één boek nodig (de Koran), het beoefenen van natuurwetenschappen werd als een zinloze bezigheid beschouwd, omdat Allah in alle natuurkundige processen kon ingrijpen.

De toenmalige gebeurtenissen hebben de Arabo-islamitische wereld definitief in de Middeleeuwen gehouden, waar zij zich nu nog steeds in bevindt. De islam heeft zich daarmee afgesloten voor elke verdere ontwikkeling. Zij mist derhalve ten enenmale een vergelijkbare ontwikkeling die Europa in haar denken heeft geëvolueerd.

Moslims en sympathisanten verkondigen regelmatig dat de islam zo tolerant is. Dit zal wel berusten op de bloeitijd van de Arabo-islamitische cultuur. Aan het einde van de twaalfde eeuw werden joden gedwongen zich te bekeren. De islam is een in zichzelf gekeerde starre religie die al eeuwen worstelt met de vraag of zij Europa/het Westen moet imiteren, of juist terug moet naar de fundamentele leer, waar zij wellicht al te veel van is afgeweken en bevindt zich daardoor in een keurslijf waarin geen ruimte is voor tolerantie.

Samengaan (van homoseksualiteit en islam) zou in dit verband toch moeten betekenen dat gedragingen volledig in een maatschappij worden geaccepteerd. Wat Saskia Wieringa samengaan noemt is alleen maar het gegeven dat homoseksualiteit er ook voorkomt. Het is zoiets als diefstal. Dat komt in de islamitische wereld ook voor, je moet alleen zorgen dat je niet wordt betrapt, want dan riskeer je een onverdoofde handamputatie.

    • Paul J. Bunder Diemen