Geen asiel meer voor Tsjetsjenen

Tsjetsjeense asielzoekers die geen verblijfsvergunning krijgen in Nederland maar hier wel tijdelijk mochten blijven omdat hun land nog te onveilig was, moeten het land verlaten. Sinds vorig jaar zijn er geen grootschalige militaire acties meer in de noordelijke Kaukakus. Volgens het kabinet kunnen burgers zich aan mogelijk geweld onttrekken door zich ergens anders in Rusland te vestigen.