`Eerste Kamer absoluut overbodig'

De Eerste Kamer is ,,absoluut overbodig'' en senatoren gedragen zich door de bank genomen als ,,gemankeerde Tweede-Kamerleden''. Dat zegt Tweede-Kamervoorzitter J. van Nieuwenhoven vandaag in magazine M van NRC Handelsblad.

De Senaat vervult, aldus Van Nieuwenhoven, zijn grondwettelijke taak, het beoordelen van de juridische houdbaarheid van wetsvoorstellen, niet naar behoren. In plaats daarvan ,,sleutelen ze daar vooral aan de politieke compromissen die de Tweede Kamer heeft gesloten''.

Ook de senatoren zelf zijn kritisch over hun functioneren. J. Kohnstamm (D66) noemt de Eerste Kamer de ,,Jellinek-kliniek voor aan lager wal geraakte politiek verslaafden die er zonder cold turkey rustig kunnen afkicken''. G. Holdijk (SGP) vindt dat ,,we tot mijn verdriet op de essentiële momenten schromelijk tekortschieten''. Vooral de uitvoerige begrotingsbehandelingen worden als een rituele dans gezien. Volgens CDA-fractieleider G. Braks, vanaf september voorzitter van de Eerste Kamer, ,,herhaalt de Senaat veelal wat er in de Tweede Kamer ook al gezegd is''. E. Schuurman (ChristenUnie) wil ,,het liefst helemaal van de begrotingsdebatten af''.

Maar ook in hun kerntaak, de behandeling van wetsvoorstellen, schieten de senatoren naar eigen zeggen ernstig tekort. PvdA-senator W. Witteveen noemt de kwaliteit van de wetgeving bedroevend. Toch stemt de Senaat vóór om de regering niet in moeilijkheden te brengen. ,,Het is in de Eerste kamer allemaal zo onderdanig als de pest.'' De Senaat oordeelt ,,niet onafhankelijk'', zegt H. Hofstede (CDA). ,,Aan het einde van de rit wordt er gewoon een politieke afweging gemaakt'', aldus J. van Heukelum (VVD). PvdA-senator E. van Thijn noemt het ,,frustrerend'' dat senatoren vóór stemmen waar ze tégen zijn en omgekeerd.

Verschillende senatoren noemen de impact van de betogen die in de Senaat worden gehouden zo goed als nul. ,,Als je in dit land iets geheim wilt houden'', zegt PvdA-senator E. ter Veld, ,,moet je het hardop in de Eerste Kamer roepen.'' B. Ruers (SP), vreest dat ,,de samenleving er niks van merkt als wij een jaar niet bij elkaar komen.''

senatoren: magazine M

    • Gerard van Westerloo