Davids?

Edgar Davids is door de FIFA geschorst omdat hij bij een dopingcontrole positief werd bevonden. De voetballer mag daardoor niet met Nederland meespelen tegen Estland. Is dat terecht?

Peter Winnen, oud-wielrenner: ,,Nee, dat is onterecht. Er heerst zoveel onduidelijkheid over dat goedje. Davids is eigenlijk het zoveelste slachtoffer. Als sportbonden de pretentie hebben dat ze goede dopingcontroles kunnen uitvoeren, dan moeten ze wel weten wát ze controleren. Er is nu zoveel twijfel over de normering en de bonden hanteren verschillende criteria. Ze zouden eerst eens moeten definiëren wat doping precies is. Van die onduidelijkheid en de achterliggende bureaucratie kunnen sporters het slachtoffer worden. Kijk maar naar de dopingaffaires in de wielerwereld. Wielrenners hielden hun mond dicht en lieten zich altijd maar van alles aanleunen. In de voetbalwereld protesteren ze wel, omdat de financiële belangen groter zijn. Positief dat die onduidelijkheid over dopegebruik nu zo aan het licht komt. Misschien leidt dat tot betere testmethoden en normeringen.''

Piet van der Kruk, directeur van het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo): ,,Davids is een geweldige voetballer. Maar als je uitgaat van de regelgeving dan is die schorsing terecht. Je kunt in dat geval geen uitzondering maken. Ik denk dat die grenswaarde voorlopig ook niet verandert, want het is een reële waarde. Gemiddeld hebben mensen een gehalte van ongeveer 0,8 nanogram per milliliter. Ik ben dan ook niet optimistisch over de kansen van Davids. Onduidelijkheid over nandrolon bestaat er niet, alleen door uitspraken in de media. Waar wel onduidelijkheid over bestaat is het juridische aspect van deze schorsing. De juistheid daarvan wordt momenteel door juristen van de voetbalbond onderzocht. Dan zijn er nog de advocaten van de voetballers. Kennelijk leven we in een tijd dat sporters direct advocaten inhuren. Als ze dat geld nou hadden besteed aan het vooraf laten testen van voedingssupplementen, was het veel goedkoper geweest. Ons instituut wordt in deze affaire soms afgeschilderd als boosdoener, maar wij geven alleen voorlichting en advies aan sporters. We maken zelf geen nandrolon.''

Kees van Wonderen, oud-international en speler van Feyenoord: ,,Als je naar de regels kijkt, is die schorsing terecht. Er is een bepaalde grens gesteld en Davids is over dat percentage heengegaan. Aan de andere kant is de schorsing onterecht, omdat er zoveel commotie is ontstaan over de grenswaarde en de vaststelling daarvan. Bovendien verschillen de waarden per tak van sport. Ik geloof dat een wielrenner vrijuit gaat met de waarde die nu bij Davids is vastgesteld. Ik vind dat eerst een discussie op gang gebracht moet worden over de vaststelling van de juiste grenswaarde. Pas als daar meer duidelijkheid over bestaat, kun je mensen schorsen.''

Hein Verbruggen, voorzitter van de Internationale Wielrenunie (UCI): ,,Die schorsing is terecht. In geval van doping gaan sportbonden uit van het principe van strict liability. Dat betekent dat sporters zelf verantwoordelijk zijn voor de stoffen die in hun lichaam of urine zitten. De voetballers kunnen nu wel roepen dat ze niets bewust genomen hebben, maar dat is helemaal niet relevant. Hoewel ik hun verweer wel begrijp. Als je sporters niet verantwoordelijk kunt stellen voor de stoffen in hun lichaam, heb je in feite geen dopingreglement. Toen Davids en De Boer een proflicentie tekenden, verklaarden ze zich akkoord met de bestaande dopingregels. Ze hebben zich nooit afgevraagd wat ze tekenden. Daar hadden hun advocaten hen op moeten wijzen. Nu zie je dat deze affaire, mede door diezelfde advocaten, een high profile krijgt. Overigens is het interessant om in de gaten te houden of en wanneer in Italië strafrechtelijke stappen tegen Davids worden genomen.''

    • Pieter de Vries