Das&Boom

Het artikel over Das&Boom (NRC Handelsblad, 13 mei), zou ten onrechte de indruk kunnen wekken dat Das&Boom extra financiën nodig heeft om haar mensen aan het werk te houden. Stichting KNG wordt in het leven geroepen om geld te genereren voor de noodzakelijke uitbreiding van het personeelsbestand. Door consultancywerk ontstaat financiële armslag ten behoeve van personeelsuitbreiding en voor de groeiende advocaatkosten.

Das&Boom zou geleid worden door `een kleine gesloten club'. Het Informatiecentrum van Das&Boom kent wekelijkse openingstijden, voor leden en niet-leden, waar rondleidingen worden verzorgd door personeelsleden. Ook is er geen enkele drempel voor leden om onze jaarlijkse algemene ledenvergadering te bezoeken. De opgave vooraf wordt puur ingegeven door twee zaken: zaalhuur en de toezending van vergaderstukken. Ook leden die zich niet hebben aangemeld zijn welkom.

De beschuldiging door de Hamsterwerkgroep, dat Das&Boom de hamsters in Heerlen zou hebben opgeofferd ten behoeve van een publiciteitsstunt, is ronduit schokkend.

De laatste betrouwbare meldingen van hamsters in Heerlen dateren uit 1989. Toen in najaar 1998 en voorjaar 1999 niets meer gevonden werd in Heerlen, resteerde nog slechts één populatie, nabij Maastricht. Het verdwijnen van de hamsters in Heerlen vormde de directe aanleiding voor de publiciteitscampagne van Das&Boom om de laatste hamsters nabij Maastricht te vangen ten behoeve van een fokprogramma en ze zo te behouden voor het nageslacht.

    • Valentijn te Plate
    • Medewerker Das