Canada taxeert waterreserves

Canada gaat de waarde van zijn enorme voorraden zoetwater laten vaststellen. De taxatie, in opdracht van het ministerie van Milieu, vormt een belangrijke stap op weg naar mogelijke bulkverkopen van drinkwater – een omstreden, potentiële reactie op toenemende schaarste van water in andere delen van de wereld.

Environment Canada heeft bedrijven uitgenodigd een methode te ontwikkelen ,,om water te taxeren.'' De aannemer zou een ,,nationale schatting van de waarde van de Canadese watervoorraden'' moeten maken, en bij moeten houden hoe die waarde zich ontwikkelt. Doel van de taxatie is onder meer de kosten en voordelen van waterexporten te inventariseren, zo meldt de oproep tot offertes.

Canada beschikt, met 20 procent van 's werelds zoetwater, over de grootste watervoorraden ter wereld. Wetenschappers voorspellen dat Canada het Saoedi-Arabië van 2025 kan worden, als verspilling en bevolkingsgroei van drinkwater een schaars goed maken. Tenzij technologie wordt ontwikkeld om zeewater te distilleren, komt over 25 jaar naar schatting driekwart van de wereldbevolking zonder voldoende drinkwater te zitten.

Commercialisering van water in bulkhoeveelheden (in tegenstelling tot mineraalwater in flessen) is echter hoogst omstreden in Canada. Tegenstanders vrezen milieuschade bij grootschalige onttrekking van water – ,,onze meest dierbare natuurlijke rijkdom'' – aan Canadese meren. Voorstanders van grootschalige waterexporten vinden juist dat Canada zijn natuurlijke rijkdom te gelde moet maken, net zoals al gebeurt met olie, hout en graan.

De regering heeft altijd gezegd tegen bulkexporten van water te zijn. Onlangs werd echter een parlementaire commissie ingesteld om de kwestie nader te bestuderen. Minister van Milieu, David Anderson, zei dat ,,de regering niet gelooft in uitvoer van water.'' De taxatie zou slechts een poging zijn ,,beter greep te krijgen op de waardebepaling van natuurlijke rijkdommen die we nu als vanzelfsprekend beschouwen''.

Grondstoffen vallen in Canada echter onder de jurisdictie van de deelstaten, en sommige daarvan hebben wel degelijk belangstelling voor bulkexporten van water. Alexa McDonough, leider van de sociaal-democratische NDP, schimpte deze week dan ook in het Lagerhuis: ,,Er wordt een prijskaartje aan ons water gehangen, zodat wanneer iemand besluit tot export, men er klaar voor is.''