Borst met hoger tarief huisartsen akkoord

Minister Borst (Volksgezondheid) gaat akkoord met hogere tarieven voor de huisartsen, waardoor deze meer vergoeding voor hun praktijkkosten krijgen. Het kabinet heeft hiervoor het zorgbudget met 55 miljoen gulden verruimd bovenop de 70 miljoen gulden die het in de voorjaarsnota al extra beschikbaar had gesteld.

Dit blijkt uit de brief die Borst gisteren heeft gezonden naar het landelijke tarievenbureau CTG, Daarin meldt zij dat zij de stijging van de tarieven met zo'n 8 procent goedkeurt, waar zorgverzekeraars en de huisartsen het half mei onder leiding van het CTG eens over waren geworden. De nieuwe tarieven gaan op 1 juli in. De Landelijke Huisartsenvereniging vond eerder dat de tarieven met terugwerkende kracht vanaf 1 januari zouden moeten gelden. Zowel CTG als verzekeraars – en nu ook Borst – zien daar niets in, onder meer omdat dit tot een enorme papieren rompslomp zou leiden.

Het is nog onduidelijk met hoeveel de premie van de ziektekostenverzekering moet stijgen door de nieuwe tarieven. Op basis van de nieuwe tarieven krijgt de huisarts jaarlijks 196.639 gulden als vergoeding voor zijn praktijkkosten, circa 35.000 gulden (ruim 20 procent) meer dan op dit moment. De LHV meent dat een vergoeding van ruim 295.000 gulden nodig is. De toevoeging van de 55 miljoen gulden aan het budget voor de huisartsenzorg betekent dat daar dit jaar in totaal bijna 300 miljoen extra voor beschikbaar is, wat een stijging is van ongeveer 12 procent.

In een reactie zegt de LHV tevreden te zijn over de snelle goedkeuring door Borst. Zij houdt vooralsnog echter wel vast aan invoering van de tarieven per 1 januari 2001. Volgens LHV-voorzitter Slagter vormen de nieuwe tarieven maar een eerste stap. ,,Al is een half ei beter dan een lege dop'', zo karakteriseerde hij gisteren het tot dan bereikte. Op 21 juni moet de algemene ledenvergadering van de vakbond beslissen of vanaf 1 juli het al geruime tijd geleden vastgestelde actieprogramma, dat onder meer voorziet in het niet meer verlenen van hulp buiten de kantooruren, zal worden uitgevoerd.