Boete voor niet afmaken taalcursus

Allochtonen die al langer dan drie jaar in Nederland wonen en vrijwillig een taalcursus volgen, moeten bestraft worden als ze de cursus niet afmaken. Zij moeten dan bijvoorbeeld een deel van het lesgeld terugbetalen, dat per cursist tussen de vijf- en tienduizend gulden kost.

Dat heeft minister Van Boxtel (Integratiebeleid) gisteren bekend gemaakt. Hij gaat hierover op korte termijn praten met gemeenten en de regionale opleidingscentra, die de taallessen verzorgen. Voor allochtonen die na 1998 in Nederland zijn gekomen geldt een verplichte taalcursus, als onderdeel van de inburgering. Als zij voortijdig afhaken, kan een korting op hun uitkering volgen, ook uitgevoerd door de gemeenten. Dit gebeurt echter lang niet altijd, omdat de gemeenten het als een administratieve last beschouwen.

Voor de vrijwillige taallessen trekt het kabinet dit jaar vijftig miljoen gulden extra uit bovenop de geplande honderd miljoen. Volgend jaar wordt het totale budget verdubbeld tot 200 miljoen gulden. De wachtlijst van elfduizend cursisten is volgens Van Boxtel met 80 procent geslonken, maar omdat er veel nieuwe aanmeldingen zijn staan nog steeds negenduizend allochtonen op de lijst die vrijwillig een taalcursus willen volgen.

Uit een steekproef onder zeven opleidingscentra blijkt echter dat niet meer dan 30 procent naar alle lessen komt.

Eenzelfde percentage begint überhaupt niet met de cursus. Als mogelijke redenen noemt de Van Boxtel het vinden van werk, ziekte en zwangerschap.