Actieplan kabinet tegen armoede

Het kabinet wil 10 procent minder bijstandsgerechtigden per jaar, 10 procent minder analfabeten in 2003 en wil het aantal zwerfjongeren terugdringen. Deze en meer dan vijftig andere doelen stelt het kabinet zich in het nationaal actieplan ter bestrijding van de armoede en sociale uitsluiting, dat gisteren is gepresenteerd. Met het plan lost Nederland de afspraken in die de landen van de Europese Unie vorig jaar in Lissabon hebben gemaakt.