Zwangere politica krijgt vervanging

Premier Kok noemde ,,het een tegenslag voor iedereen die het goed meent met de emancipatie''. In 1996 hielden 27 voornamelijk liberale EersteKamerleden een Grondswetswijziging tegen die regelde dat zwangere en bevallen volksvertegenwoordigers vervangen konden worden.

Het kabinet zou vandaag besluiten om het opnieuw te proberen. Zwangere politici in het parlement, Provinciale Staten en gemeenteraden kunnen dan – als het nu wel lukt – in 2003 worden vervangen. Een wetsvoorstel van deze strekking duurt zo lang, omdat hiervoor een Grondswetswijziging nodig is. De Eerste en Tweede Kamer moeten een wijziging van de Grondwet twee keer behandelen. De tweede keer is steun van een tweederde meerderheid vereist.

Het kabinet wil met het zwangerschaps- en bevallingsverlof stimuleren dat meer vrouwen zich beschikbaar stellen voor politieke functies. Hiermee zou een belemmering worden weggenomen om zich verkiesbaar te stellen. Overigens houden zwangere en bevallen Kamerleden nu wel een periode op met werken. Collega's nemen dan het werk over.

Maar het kan kleine fracties voor problemen stellen, omdat de fractie dan een stem minder heeft. Het wetsvoorstel voorziet ook in de tijdelijke vervanging van langdurig zieke volksvertegenwoordigers. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een deel van het bezwaar dat de VVD in de Eerste Kamer in 1996 had. VVD-fractievoorzitter Korthals Altes zei toen in een stemverklaring dat ,, de verhindering wegens andere oorzaken – ondanks sekse – even onvermijdelijk kan zijn.''