Rood haar wekt ergernis in kazerne

Militairen houden niet van lang haar. En ook niet van piercings, zo leerde een recente affaire, waarin een commandant een rekruut met doorboorde neus de wacht aanzegde. Maar de behoefte van militairen om de beroepskrijgsmacht om te vormen tot een modelleger gaat verder. Niet alleen de haardracht, ook de haarkleur van het personeel kan tot grote irritatie leiden bij officieren en onderofficieren.

Deze week kreeg een vrouwelijke soldaat van 132 Rayonverbindingscompagnie in Stroe een brief van de waarnemend commandant. In de brief wordt gedreigd met harde sancties: ,,Bij volharding van dit ongewenste gedrag is het mijn intentie uw contract niet te verlengen.'' De reden: de vrouwelijke militair verft het haar rood. Deze ,,onnatuurlijke en opvallende rode haarkleur'', schrijft de commandant, is het kader van `132 Rvcie' al langer een doorn in het oog. ,,Destijds is met u afgesproken dat u een en ander zou laten uitgroeien en niet wederom zou kleuren.'' Echter: ,,Sinds 28 mei 2001 heb ik geconstateerd dat u wederom zichzelf een onnatuurlijke en zeer opvallende haarkleur heeft aangemeten.''

Om ,,corrigerend op te treden'' en ,,algemene normen binnen de eenheid te handhaven'' is de waarnemend commandant genoodzaakt over te gaan tot maatregelen, schrijft hij: de vrouw dient het haar ,,te allen tijde opgestoken'' te hebben ,,en niet in een staart'' en moet ,,tijdens het dragen van het militaire uniform'' een ,,hoofddeksel'' dragen, ,,zowel binnen als buiten''. Verder wordt het de miltair verboden deel te nemen aan oefeningen, `steunverleningen' en ceremonies, ,,tenzij de inzetbaarheid van uw peloton hierdoor in gevaar komt''.

De haardracht voor militairen is sinds 1970 vrij. Het dragen van sieraden is alleen dan verboden, als de veiligheid in gevaar komt, zo bepaalt de wet. Inmiddels heeft staatssecretaris Van Hoof aangekondigd via aanpassing van het Algemeen Militair Arbeidsreglement (AMAR) het dragen van piercings en andere sieraden te willen verbieden. De haardracht blijft echter vrij, zo bevestigt een zegsman van het ministerie. Volgens de woordvoerder is de brief inmiddels ,,ingetrokken''. ,,Deze commandant is zijn boekje duidelijk te buiten gegaan.''

    • Steven Derix