Ramsj

Dr. F.J.A.Jagtenberg: Marijke Meu 1688-1765. Gebonden, De Bataafsche Leeuw 1994, van ƒ49,90 voor ƒ25,–. Steven Sterk Utrecht

Marijke Meu (tante Marijke) was het koosnaampje waarmee de Friezen in de achttiende eeuw spraken over hun geliefde vorstin Maria Louise van Hessen-Kassel: de vrouw van de jonggestorven Johan Willem Friso, de moeder van stadhouder Willem IV, en de stammoeder van het huidige Nederlandse koningshuis (waarvan de Hollandse tak na het overlijden van Willem III in 1702 was uitgestorven). Onderhoudende, zij het een tikje schoolse biografie, die onder andere een beeld geeft van Marijke Meu's hofhouding in Leeuwarden.

    • Henk Lagerwaard