Personalia

Aan de president van de Centrale Raad van Beroep, mr. H. Bekker, is bij koninklijk besluit per 1 juli 2001 eervol ontslag verleend.