Pas verschenen: Non fictie

Aurelius Augustinus: Als lopend vuur. Preken voor het liturgisch jaar 2. Ambo-klassiek, 315 blz. ƒ69,50 (geb.)

Van Augustinus (354-430) zijn zeshonderd preken bewaard gebleven, die de kerkvader hield als bisschop van het Noord-Afrikaanse Hippo. Voor deze bundel werden er 38 vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Richard van Zaalen o.f.m., Hans van Reisen en Sander van der Meijs. Ze hebben onderwerpen als `Goede en slechte heidenen', `Geef de duivel geen kans!' en `Bisschoppen zijn geen middelaars tussen God en mensen'. Met leeslint.