Nick Hornby verzamelt bevriend schrijftalent

De aanleiding voor de verhalenbundel Speaking with the Angel is geen literaire, maar een maatschappelijke. Samensteller Nick Hornby heeft namelijk een autistische zoon die zonder speciaal onderwijs volkomen onhandelbaar is. Om deze school financieel te ondersteunen, besloot Hornby zijn eigen schrijftalent en dat van elf andere auteurs aan te wenden.

De keuze is arbitrair. Hornby lichtte in een interview toe dat hij alleen mensen heeft uitgezocht wier werk hij de moeite waard vindt, maar tegelijkertijd zijn dat ook commercieel aantrekkelijke namen. Niet voor niets was Speaking with the Angel bij verschijning al meteen een groot succes.

En terecht, want anders dan je zou vermoeden, is deze bundel geenszins een maatschappelijk correcte verzameling waarin twaalf auteurs laten zien hoezeer ze betrokken zijn bij het leed in de wereld, maar een mooie evenwichtige verhalenbundel. In Speaking with the Angel, een titel ontleend aan een liedje van Ron Sexsmith, staan verschillende vormen van communicatie centraal, alsook de overgang naar andere werelden.

Zo kiest John O'Farrell bijvoorbeeld voor een onbegrepen en eenzame mimespeler en Irvine Welsh voor een gesprek tussen een homohater en zijn rechters in het hiernamaals. In de bijdrage van Hornby zelf staat de communicatie van een kunstwerk centraal. Een bewaker vertelt hoe hij gefascineerd raakt door een portret van Jezus, dat geheel is opgebouwd uit foto's van borsten en tepels. Hij verdedigt het werk met zijn leven en verijdelt verschillende aanslagen van eierengooiende christenen, totdat blijkt dat de kunstenares hem gebruikt om de communicatiegrenzen tussen kunstwerk en kijker te onderzoeken.

De overgang naar een andere wereld wordt door zowel Dave Eggers als Giles Smith prachtig verwoord. In Smith's `Last Requests' vertelt een kok over de laatste maaltijden voor veroordeelden vlak voor hun gang naar de stoel. In Eggers' bijdrage `After I was Thrown in the River and Before I Drowned' vertelt een hond hoe hij werd uitgedaagd om over een rivier te springen en hoe dat misging, maar vooral ook over het sterven en wat het geheim van God is.

Speaking with the Angel is in opzet dan wel een liefdadigheidsbundel, maar toch vooral ook een mooie staalkaart van jong en succesvol Angelsaksisch talent

Nick Hornby (red.): Speaking With the Angel. Penguin, 212 blz. ƒ29,95

    • Toef Jaeger