Netelenbos wil steviger greep op Spoorwegen

Minister Netelenbos van Verkeer wil de greep van de staat op de Nederlandse Spoorwegen verstevigen. Daartoe wil ze de positie van het rijk als enig aandeelhouder in de statuten van de structuurvennoootschap NS fors versterken.

Dit maakte zij gistermiddag in een spoedoverleg met de commissie voor Verkeer en Waterstaat bekend. Bij grote financiële investeringen moet de overheid meer zeggenschap kunnen krijgen.

Vorig jaar kondigde Netelenbos al aan meer invloed te willen bij strategische beslissingen en grote investeringen. ,,Dit zal gelden voor de NS als geheel, als voor werkmaatschappijen met een maatschappelijke functie'', aldus de brief van vorig jaar. ,,De staat heeft nu in de statuten erg weinig positie'', aldus de minister. De recente gebeurtenissen bij NS zijn voor de minister aanleiding om haar greep verder te verstevigen en daarom heeft ze de voor 6 juni bedoelde wijziging uitgesteld tot na de zomervakantie.

Volgens verscheidene deskundigen op het gebied van staatsrecht en financieel recht zal het niet gemakkelijk zijn voor de overheid om via statutenwijzigingen meer grip op NS te krijgen. De beperkte mogelijkheden die de wijzigingen van statuten van structuurvennootschappen bieden, zijn volgens hen in strijd met het Nederlands en het Europees beleid hierover.

Netelenbos zou één extra overheidscommissaris kunnen aanstellen, maar het beleid van minister Zalm is er juist op gericht zo min mogelijk ambtenaren als commissarissen bij deze bedrijven te plaatsen.

Een bijzonder aandeel (golden share) is een andere mogelijkheid, maar ook die is in strijd met Europese verdragen hierover.

Volgens hoogleraar internationaal en commercieel recht S. Schuit, tevens partner bij Allen & Overy, krijgt de overheid hiermee ,,een koekje van eigen deeg''. De regering bepaalde dat in structuurvennootschappen, wat NS is, aandeelhouders slechts een beperkte bevoegdheid krijgen. ,,Nu de overheid aandeelhouder is, kunnen ze daarop geen uitzondering maken.''

De komende zomer zal de minister hierover overleg plegen met alle geledingen van het bedrijf.

NS: pagina 3