Hulp aan Pancevo

In het artikel `Pancevo wanhoopt over `perfecte moord' (NRC Handelsblad, 18 mei), wordt ten onrechte de indruk gewekt dat de milieuorganisatie van de VN, UNEP, daar al vier ton kwik uit de grond zou hebben gehaald.

De werkelijkheid is dat niet UNEP, maar de werkgroep FOCUS dit ongeveer anderhalf jaar geleden al gedaan heeft. FOCUS bestond uit Zwitserse, Oostenrijkse, Griekse en Russische deelnemers, die met Zwitsers geld nuttige dingen voor de geteisterde stad gedaan hebben.

Het is van belang dit recht te zetten, omdat UNEP wel 2,2 miljoen euro van de Nederlandse regering ontvangen heeft om in Joegoslavië aan milieuprojecten te besteden, maar in de praktijk buitengewoon traag te werk gaat en concrete acties van anderen aan zichzelf toeschrijft. Volgens een informant uit Pancevo heeft de UNEP op een persconferentie op 30 april jl. desgevraagd opgemerkt dat de FOCUS-activiteiten zich hebben afgespeeld `onder de paraplu van de UNEP'. De gemeente Amsterdam heeft kort na de Kosovo-oorlog een uitvoerig `Plan van Aanpak' gemaakt over de vervuiling in Pancevo. Amsterdam heeft tevens aangeboden de regie van de urgente sanering in Pancevo te leiden. Dit omdat de Amsterdamse Milieudienst door haar ervaring met de Diemerzeedijk daar bij uitstek toe in staat is. Het ministerie van mevrouw Herfkens heeft laten weten dat het geld voor deze operatie reeds aan de UNEP is gegeven en dat daarmee dan samengewerkt moest worden. De UNEP heeft Amsterdam vervolgens geantwoord dat de stad dan zou moeten meedingen in een tender-procedure volgens Europese regels. Amsterdam heeft daar inderdaad voor ingeschreven (mei vorig jaar), maar daarop nooit meer iets gehoord. Amsterdam is nu met eigen geld het grondwater buiten het industrieterrein aan het controleren op verontreiniging. De UNEP vermeldt die actie in recente stukken als haar voornaamste activiteit in Pancevo.

Naar ik vermoed werkt Amsterdam zonder het te beseffen ook `onder de paraplu van de UNEP'.

    • Lid Prov.Staten Noord-Holland Lid Groenlinks
    • Roel van Duijn