Hervorming Italiaanse banksector op til

Gouverneur Antonio Fazio van de Italiaanse centrale bank heeft ongetwijfeld een prachtig plan klaarliggen voor de banksector van zijn land, maar hij slaagt er niet in om het helder over het voetlicht te brengen. Hij heeft gezegd dat hij vóór consolidatie is, maar dat de banken eerdere fusies dan wel verwerkt moeten hebben. Dat klinkt redelijk, maar hij houdt tegelijkertijd staande dat de Italiaanse banksector nu al sterk geconcentreerd is, en hij laat doorschemeren dat nog meer fusies niet toegestaan zullen worden. Het probleem is alleen dat Italië nog te veel kleine banken heeft om de kapitaalstromen efficiënt te laten verlopen. Bovendien zijn de grootste Italiaanse banken nog steeds krielkippen vergeleken met die van bijvoorbeeld Nederland.

Als je tussen de regels van Fazio's toespraak door leest, blijkt zijn voorzichtigheid voort te komen uit zijn zorg over de kwetsbaarheid van het banksysteem. Te veel fusies onder de hoede van onervaren managers zouden jaren van hard werken om van slechte leningen af te komen ongedaan maken. Italië heeft inderdaad nog steeds een paar banken met uitzonderlijk hoge kosten en slecht renderende leningen. Maar het beschermen van deze zwakkere banken zorgt er alleen maar voor dat zwakke managers hun werk kunnen blijven doen. Het is moeilijk vol te houden dat een instelling als de Banca di Roma het slechter zou doen onder het management van bijvoorbeeld Unicredito, een bank waar de verhouding tussen kosten en baten veel beter is.

Het siert Fazio wel dat hij de wet steunt die de invloed van charitatieve instellingen op het management van de banken beperkt. De wet zal het de fondsen verbieden functionarissen te benoemen bij banken waar zij een belang in hebben, waardoor na tien jaar een eind komt aan de sluipende toename van de invloed van deze quasi-politieke organisaties. Daardoor krijgt het management meer vrijheid van handelen, zodat ook fusies nagestreefd kunnen worden die de controle van de fondsen verwateren. Nu Fazio het consolidatieproces heeft gesanctioneerd, is de vraag of hij zal toestaan dat dat proces een natuurlijk verloop zal kennen.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Rob Cox