`Groeiwonder' voor Italië weer mogelijk

Ondanks de noodzaak tot verdere sanering van de overheidsfinanciën is in Italië een nieuwe periode van sterke groei mogelijk die vergelijkbaar is met het 'economische wonder' van de jaren vijftig.

Deze ongebruikelijk optimistische voorspelling van gouverneur Antonio Fazio van de centrale bank van Italië komt vlak voor het aantreden van mediamagnaat Silvio Berlusconi als premier, dat volgende week wordt verwacht.

Fazio spreekt hiermee impliciet zijn steun uit voor hoofdlijnen van het economische beleid van de onlangs gekozen nieuwe Italiaanse premier, Silvio Berlusconi. Die heeft onder andere belastingverlaging, liberalisering, vereenvoudiging van de regelgeving en grootschalige investeringen in de infrastructuur beloofd.

Fazio herinnerde aan de ingrijpende economische modernisering en de politieke stabiliteit van de jaren vijftig, met jaarlijkse groei van tussen de zes en zeven procent. ,,Dit economische wonder kan herhaald worden,'' zei hij gisteren. ,,We kunnen en moeten het realiseren.''

Dat waren de afsluitende woorden van zijn Slotoverwegingen, een jaarlijkse analyse van de economische en financiële situatie. Demissionair premier Giuliano Amato reageerde geïrriteerd. Hij herinnerde aan de kritische opstelling van Fazio in het verleden en vond dat de gouverneur wel wat eerder had kunnen zeggen dat de centrum-linkse regeringen van de afgelopen vijf jaar de basis hebben gelegd voor economisch bestel. ,,Ik laat een gezond Italië achter'', zei Amato.

Fazio ziet wel een aantal problemen. De verbetering van de overheidsfinanciën is vorig jaar tot stilstand gekomen, zegt hij. De eerste maanden van dit jaar laten geen verbetering zien. Hij verwacht niet dat de doelstelling om het begrotingstekort dit jaar terug te brengen naar één procent van het bruto binnenlands product, dit jaar kan worden gehaald. Het Internationale Monetaire Fonds heeft eerder gezegd dat een tekort van 1,3 procent realistischer is.

Verdere ingrepen in de pensioensector zijn onvermijdelijk, waarschuwde Fazio – die zal een van de eerste grote problemen voor het kabinet-Berlusconi worden. Fazio noemt pensioenen als een van de vier terreinen waarop ingrijpende hervormingen nodig zijn.

De andere zijn gezondheid (meer particuliere verzekeringen), lokaal bestuur (betere controle op de uitgaven om te voorkomen dat de Italiaanse centrale overheid lokale tekorten moet dekken), en de overheidsbureaucratie (verhoging van de efficiëntie).

Fazio herinnerde eraan dat in de tweede helft van de jaren tachtig en jaren negentig de belastingdruk met zes procent is gestegen om te proberen het tekort enigszins onder controle te houden. Het moet mogelijk zijn de belastingdruk, nu 42,4 procent, de komende vijf jaar met een procent per jaar omlaag te brengen, zei hij.

Fazio pleitte ook voor verdere liberalisering van de arbeidsmarkt. De maatregelen tot nu toe hebben het mogelijk gemaakt om het verlies van een miljoen arbeidsplaatsen tussen 1992-95 weer ongedaan te maken.

    • Marc Leijendekker