`Europa kan niet buiten kernenergie'

De Europese Unie kan volgens Eurocommissaris Loyola de Palacio (Energie en Transport) niet zonder kernenergie om aan de milieuwverplichtingen te voldoen van het Kyoto-verdrag.

Zij riep de lidstaten op tot een hernieuwd debat over het gebruik van kernenergie.,,Zonder kerncentrales zou de uitstoot van CO2 met 300 miljoen ton omhoog gaan, en dit kan niet worden opgevangen door duurzame energiebronnen'', aldus De Palacio tijdens een discussiebijeenkomst van EnergieNed, de federatie van energiebedrijven in Nederland.

De EU-landen hebben in de Japanse stad Kyoto een akkoord ondertekend waarin zij beloven de uitstoot van CO2 te verminderen. CO2 wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect dat de aarde opwarmt. Bij kernenergie, net als bij energie uit duurzame bronnen zoals wind en zon, komt geen CO2 vrij bij de opwerking van elektriciteit. Duurzame bronnen zullen kernenergie echter niet snel kunnen vervangen. De Palacio is sceptisch over het EU-plan om 12 procent van de energievoorziening uit duurzame bronnen te laten komen in het jaar 2010. ,,Ik denk dat dit doel niet realistisch is.'' De Unie haalt nu 5,7 procent van haar energie uit duurzame bronnen.

De discussie over kernenergie laaide onlangs op nadat de Amerikaanse president George Bush een plan lanceerde om het aantal centrales uit te breiden om zo een deel van de almaar stijgende energievraag op te vangen. Het plan ontmoette veel kritiek in Europa, dat toch al kwaad was omdat Bush vraagtekens had geplaatst bij het Kyoto-verdrag. Maar De Palacio vindt dat de EU de nucleaire optie ook als een onderdeel moet zien van haar energiebeleid en had haar vraagtekens bij de kritiek op de Verenigde Staten. ,,Als we de kerncentrales in de EU zouden sluiten, zouden we niet aan het Kyoto-verdrag kunnen voldoen. Wie zijn wij dan om de VS te bekritiseren?''

Het grote probleem bij kernenergie blijft echter dat de centrales dan geen CO2 produceren maar wel kernafval, dat duizenden jaren zeer radioactief blijft. Daarnaast blijft er altijd het risico op ongelukken zoals in de zeer verouderde Tsjernobyl-centrale in 1986.

De Palacio onderkent het afvalprobleem en riep de lidstaten op om meer onderzoek te doen naar hoe dit afval kan worden verwerkt. Het risico van een ongeluk nam zij niet zo serieus, en zei dat de veiligheidsstandaard in de centrales tegenwoordig zeer hoog is. Zij voegde er echter aan toe: ,,Bij nucleaire energie kunnen we de risico's controleren. Op dit moment kunnen we dat niet bij de klimaatsverandering.''

Nederland heeft nog één centrale in het Zeeuwse Borsele die vier procent van de elektriciteitsvoorziening voor haar rekening neemt. De regering wil deze centrale in 2004 sluiten. De Palacio wilde geen commentaar geven op het sluitingsplan. Zij zei dat individuele lidstaten zelf moeten besluiten of zij kerncentrales willen hebben.