`Een perfecte deal, wie is tegen?'

HBG vormt samen met Ballast Nedam een nieuw baggerbedrijf om het bod van Boskalis af te kunnen houden. De topmannen zijn content, maar er is kritiek ,,Zonder dat bod waren we er misschien niet uitgekomen.''

Een milestone, een mijlpaal, noemde HBG-bestuursvoorzitter Carel Jan Reigersman zijn meest recente slag in de baggeroorlog. ,,Voor u staan de gelukkige vaders van een nog ongeboren kind'', sprak zijn evenknie René Kottman van Ballast Nedam nog euforischer.

Het verwekken van het kind was al niet eenvoudig, het kind tot zelfstandig functioneren laten komen zal ook geen kinderspel zijn. Toch zitten de beide bestuursvoorzitters er zielsgelukkig bij in een zaaltje van het Amsterdamse hotel Okura, waar beide heren gisterochtend ook de fusie van hun beider baggeronderdelen in Ballast HAM Baggeren aan de pers presenteerden.

,,We hebben hiermee de leiding genomen in het consolidatieproces binnen de Nederlandse baggerconcerns en hopen dat andere concerns ons daarin volgen'', zegt Reigersman. HBG heeft vriend en vijand inderdaad verrast met de laatste zet, maar de leiding van het consolidatieproces was de afgelopen anderhalf jaar in handen van Boskalis. Dat concern was tot gisteren 's wereld grootste baggerbedrijf. Gemeten in het aantal baggerhoppers, is de nieuwe combinatie dat nu.

Boskalis zocht, net als andere baggerbedrijven, schaalvergroting om staande te kunnen blijven en om minder te concurreren met andere Nederlandse concerns. Boskalis probeerde vorig jaar met HBG te fuseren. Tevergeefs. Terwijl Boskalis begin dit jaar eerst een bod van 1 miljard gulden, en daarna van 1,25 miljard gulden op de baggerdochter HAM van HBG uitbracht, had HBG andere plannen en onderhandelde het concern al in het geheim met Ballast over samenwerking. Reigersman: ,,Vóór het eerste bod van Boskalis waren Ballast en wij al in gesprek. Doordat Boskalis het bod van 1,25 miljard gulden openbaar maakte, werd dat proces versneld. De druk nam toe. Zonder het bod van Boskalis waren we er misschien helemaal niet uitgekomen.''

Kottman grijpt in en herinnert aan de talloze malen dat hij aanstuurde op schaalvergroting. Hij wil vermijden dat het beeld ontstaat dat hij de witte prins is, die HBG nodig had om Boskalis buiten de deur te houden. Toch was het Reigersman die vorige week over `de bedrijfseer die in gevaar kwam door een overname van Boskalis' begon. Kottman heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Ballast Nedam Dredging in zijn optiek een te kleine speler was en dat een samenwerking of afstoting van het baggeronderdeel noodzakelijk was.

Als Ballast zo graag van haar baggerdochter af wilde, met wie heeft het dan allemaal onderhandeld?

Kottman: ,,Ach, dan kunt u het hele rijtje wel afgaan. We wilden er zeker van zijn de hele baggermarkt te overzien.''

Boskalis was niet geïnteresseerd genoeg in Ballast Nedam Dredging. HBG werd dat wel. Of, zoals directeur van Ballast Nedam Dredging, Ron van Rooden, zegt: ,,Zo'n bod op HAM helpt altijd in de onderhandelingen.''

HBG móest namelijk wel met iets origineels op de proppen komen. Een commissaris van Ballast Nedam schat in dat niet makkelijk geweest zou zijn voor HBG het bod van Boskalis af te wijzen zonder de status quo te verbeteren. Dat was noodzakelijk om de aandeelhouders van HBG mee te krijgen in de nieuwe plannen. Die verzetten zich hevig tegen de afwijzing van het bod en voerden openlijk actie. Ook nu nog zijn zij niet enthousiast. Zo zegt Alex Otto, de vermogensbeheerder van grootaandeelhouder Delta Lloyd, dat wanneer de aandeelhouderswaarde niet toeneemt door de fusie, hij en de zijnen ,,geen genoegen met de fusie nemen''. Over drie weken houdt HBG een informatieve aandeelhoudersvergadering. Informatief. Dat wil zeggen: de aandeelhouders mogen dan niet stemmen.

Analist André Mulder van zakenbank Metzler vindt dat HBG met deze fusie dubbel heeft ingeleverd: ten eerste door afwijzing van het in zijn ogen uitstekende bod van Boskalis, ten tweede door in zee te gaan met Ballast. ,,Het enige dat voor HBG verandert is dat het concern nu een kleiner belang in een groter bedrijf krijgt.'' Mulder doelt daarmee op de verhoudingen van de aandelen van het nieuwe baggerbedrijf. Twee derde van de aandelen is voor HBG, de rest voor Ballast. Dat terwijl HBG`s HAM 40 miljoen euro jaarlijks aan winst binnenhaalt, tegen 10 miljoen van Ballast Nedam Dredging. Volgens Mulder was een verdeling tachtig-twintig procent beter op zijn plaats geweest.

Hoe bent u tot die verhoudingen gekomen?

Kottman: ,,Die verhoudingen geven een goede reflectie van de wijze waarop wij aankijken tegen onze samenwerking.''

Reigersman: ,,Daarbij komt nog dat Ballast een nieuwe jumbo-sleephopperzuiger heeft aangeschaft die veel winsten kan gaan genereren, en dat HAM de bestelling voor een nieuw schip annuleert.''

Ballast krijgt, naast een dividenduitkering van 91 miljoen euro (200 miljoen gulden), het recht al zijn aandelen aan HBG te verkopen wanneer zij dat maar wil. HBG moet dan aan die aankoopverplichting voldoen. Dit kan de uitweg beteken voor Ballast uit de bagger.

Maar voor dat zover is, welke obstakels moeten nog worden overwonnen?

Reigersman: ,,We melden de fusie aan bij de SER en de mededingingsautoriteiten in Nederland en Brussel. Daarnaast nemen de gelegenheid om de aandeelhouders nader uitleg te verschaffen. Ik ga er niet van uit dat ze dwars gaan liggen.''

Kottman zwakt het af: ,,Ik word ook helemaal niet opgewonden van eventuele tegenstand. Iedereen ziet dat dit een perfecte deal is. Wie kan daar nou tegen zijn?''

    • Freek Staps