Artsen in de clinch met verzekeraars

De spanningen tussen huisartsen en zorgverzekeraar Amicon zijn in Twente hoog opgelopen.De Regionale Huisartsenvereniging (DHV) Twente roept vandaag alle 255 huisartsen op om hun contract met verzekeraar Amicon niet te verlengen.

Vandaag doet voorzitter E. Rijk van Districts Huisartsen Vereniging (DHV) Twente de brief op de post aan de 255 huisartsen in Twente. Daarin spoort hij hen aan om het contract met zorgverzekeraar Amicon niet te verlengen. DHV en Amicon verwachten beide dat ten minste 90 procent van de huisartsen gevolg zal geven aan de oproep. De DHV volgt hiermee de lijn van de tien huisartsen in het Twentse dorp Borne, die eerder deze week aan zorgverzekeraar Amicon lieten weten dat zij hun contract niet verlengen, mits de verzekeraar verbeterde contractvoorwaarden aanbiedt. Het huidige contract tussen beide partijen loopt op 1 juli af. Amicon laat weten dat een oplossing buiten haar macht ligt en roept minister Borst op meer geld ter beschikking te stellen voor diensten, het grootste struikelblok in de onderhandelingen. De verzekeraar zegt het in grote lijnen eens te zijn met de eisen van de Twentse huisartsen.

Als er geen nieuw contract wordt afgesloten, zullen de tien huisartsen waarschijnlijk ook geen avond-, nacht- en weekenddiensten meer draaien. In dat geval is Amicon wettelijk verplicht voor deze diensten andere instellingen, zoals eerstehulpafdelingen in ziekenhuizen, in te schakelen. Tijdens de landelijke stakingsactie van huisartsen, begin mei, is dit ook gebeurd.

Als het contract tussen de huisartsen en de zorgverzekeraar niet wordt verlengd, moeten patiënten vanaf 1 juli ook de kosten voor een consult zelf betalen en deze achteraf bij de verzekeraar declareren. Die rekening zal hoger uitvallen dan nu: de Bornse huisartsen vinden het huidige ziekenfondstarief te laag.

De Landelijke Huisartsenvereniging zegt ,,geen flauw idee te hebben'' hoeveel van de circa 7.500 huisartsen in Nederland hun contract met hun zorgverzekeraar deze zomer niet verlengen. De huisartsen dreigen hiermee al sinds eind vorig jaar, uit onvrede over de financiële vergoeding voor hun werkzaamheden en de praktijkkosten. Zij vinden ook dat minister Borst (Volksgezondheid) hen onvoldoende compenseert voor de sterk gestegen arbeidsongeschiktheidspremie.

Of contracten verlengd of vernieuwd worden, is volgens de LHV vooral afhankelijk van een mogelijk akkoord met minister Borst. Op 8 mei sloot de LHV al een contract met Zorgverzekeraars Nederland, de koepelorganisatie van zorgverzekeraars en werd een structurele verhoging van de praktijkkosten overeengekomen. Op basis van deze overeenkomst heeft het College Tarieven Gezondheidszorg vorige week een nieuw tariefsvoorstel opgesteld voor minister Borst. De minister heeft hierop tot nog toe niet gereageerd. De LHV zegt zeker vóór 21 juni uitsluitsel van haar te willen, in verband met de algemene ledenvergadering op die dag. Belangrijke beslissingen door de beroepsgroep worden doorgaans tijdens de ledenvergaderingen genomen.