Antirookpil kan tot epilepsie leiden

De antirookpil Zyban kan epilepsie veroorzaken. Sinds de introductie van de pil in Nederland, begin 2000, heeft het bureau dat bijwerkingen van medicijnen registreert, de Stichting Lareb, acht meldingen van een epileptische aanval tijdens of vlak na het gebruik van de pil ontvangen. In totaal is Zyban tot dusver door zo'n 70.000 mensen gebruikt. Lareb ontving 250 meldingen van niet voorziene bijwerkingen.

In opdracht van het college ter beoordeling van geneesmiddelen en de inspectie voor de gezondheidszorg heeft de fabrikant, Glaxo SmithKline, de bijsluiter aangepast. Toepassing van het middel in combinatie met sommige andere medicijnen wordt ontraden en de dosis in de eerste fase van het gebruik verlaagd. Tijdens het debat over een nieuwe Tabakswet, gisteren in de Tweede Kamer, heeft minister Borst toegezegd te zullen nagaan of antirookmiddelen, zoals Zyban, onder bepaalde voorwaarden door het ziekenfonds zouden kunnen worden vergoed.