Achterhoek krijgt nieuwe gemeentelijke herindeling

Het aantal gemeenten in de Liemers, Achterhoek en Graafschap zal door een herindeling bijna worden gehalveerd. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben vandaag een voorstel gepresenteerd waarbij de huidige 31 gemeenten worden teruggebracht tot 17. Schaalvergroting is volgens het Gelders provinciebestuur noodzakelijk, omdat veel gemeenten in de toekomst te klein zullen zijn om zelfstandig alle taken te kunnen vervullen.

Arnhem, Zutphen en Doetinchem zijn aangewezen als centrumgemeente voor de regio. Door de herindeling moeten zij de komende 25 jaar op eigen grondgebied voldoende ruimte hebben voor woningbouw en bedrijfsvestiging. Naast de centrumgemeenten ontstaan plattelandsgemeenten die groot genoeg moeten zijn om het voorzieningenniveau in het landelijk gebied op peil te houden.

Arnhem, centrumgemeente voor de Liemers, krijgt er volgens het voorstel van GS geen grondgebied bij. Het tekort aan industriegrond wordt opgelost door de realisatie van een regionaal bedrijventerrein langs de snelweg A12. Zutphen, centrumgemeente in de Graafschap, wordt uitgebreid met Warnsveld. Lochem en Gorssel kunnen volgens GS van Gelderland fuseren met het Overijsselse Bathmen.

Als Bathmen bij Overijssel moet blijven, is het denkbaar dat Zutphen, Warnsveld, Lochem en Gorssel één grote gemeente vormen. Doetinchem wordt als centrumgemeente voor de Achterhoek uitgebreid met Zelhem en een deel van het grondgebied van de gemeente Wehl.

Na de inspraakprocedure zal het voorstel in februari 2002 definitief door Provinciale Staten worden vastgesteld. Als vervolgens het kabinet en Eerste en Tweede Kamer instemmen, is de herindeling op 1 januari 2004 een feit.