Wahid wil niet weten van aftreden

In de Indonesische hoofdstad Jakarta en op Oost-Java was het vanochtend rustig nadat het parlement gisteravond met grote meerderheid had besloten president Wahid verantwoording te laten afleggen in het Volkscongres.

Het Volkscongres, het hoogste college van staat, zal op 1 augustus in een bijzondere zitting oordelen over de politieke toekomst van de president, zo maakte het presidium vanochtend bekend. Volgens het reglement van orde moeten twee maanden verlopen tussen een verzoek van het parlement en het begin van een buitengewone congreszitting. Congresvoorzitter Amien Rais houdt evenwel de mogelijkheid nog open die procedure te versnellen.

Wahid houdt intussen voet bij stuk en weigert af te treden. Gisteravond zei hij tegen een delegatie van trouwe aanhangers, die tot middernacht voor zijn ambtspaleis hun aanhankelijkheid betuigden, dat hij hun verzoek om de uitzonderingstoestand uit te roepen, het parlement te ontbinden en binnen zes maanden nieuwe verkiezingen uit te schrijven ,,nog deze week zal inwilligen''.

Vandaag verzamelden zich zo'n 2.000 getrouwen rond het Nationale Monument in het centrum van Jakarta. Rond het middaguur (Nederlandse tijd) trokken ze naar het Merdekapaleis, waar Wahid woont, en riepen door megafoons: ,,Ontbind het parlement, Gus Dur! Want daarbinnen zetelen lieden die het land uiteen willen scheuren.'' `Gus Dur' is de koosnaam van Wahid uit de tijd dat hij nog leider was van de moslimbeweging Nahdlatul Ulama.

In de provincie Oost-Java, de thuisbasis van Wahid waar het gisteren, tijdens de plenaire zitting van het parlement, tot hevige botsingen kwam tussen woedende aanhangers van de president en veiligheidstroepen, bleven nieuwe betogingen vandaag uit. Alleen in de provinciehoofdstad Surabaya trokken enkele honderden studenten op motorfietsen naar het streekparlement. Voor het gebouw maakten ze met leuzen en liederen hun bezwaren kenbaar tegen de komende `berechting' van Wahid door het Volkscongres.

Gisteravond stemde het parlement over het voorstel om het presidium van het Volkscongres te verzoeken Wahid ter verantwoording te roepen. De fractie van Wahids Partij van het Nationale Ontwaken (PKB) trachtte de besluitvorming te dwarsbomen door luidruchtige interrupties en voorstellen van orde, maar om negen uur besloot de voorzitter tot stemming over te gaan en verlieten de 51 leden van de PKB-fractie de zaal.

In een uitbundige atmosfeer stemden 365 van de 408 overgebleven afgevaardigden voor een buitengewone zitting van het Volkscongres, 4 stemden tegen en 39, onder wie de voltallige fractie van leger en politie, onthielden zich van stemming.

Het presidium en de fractieleiders in het Volkscongres beraadslaagden vanochtend onder leiding van congresvoorzitter Amien Rais over de agenda van de buitengewone zitting. Rais, die Wahid in 1999 kandideerde voor het presidentschap maar zich in enkele maanden ontpopte tot diens felste tegenstander, geniet zichtbaar van zijn nieuwe hoofdrol. Volgens de regels dienen twee maanden te verlopen tussen het verzoek van het parlement en het begin van de bijzondere zitting. Rais zei echter dat de zitting kan worden versneld. ,,Als de politieke situatie verslechtert, bijvoorbeeld wanneer de president alsnog de noodtoestand uitroept, kan het congres in principe in twee weken bijeenkomen.'' Ook in het Volkscongres is een meerderheid voor vertrek van Wahid.

    • Dirk Vlasblom