Verpleegkundigen Suriname geweerd

Ziekenhuizen mogen niet langer in Suriname verpleegkundigen werven. Op dringend advies van minister Vermeend (Sociale Zaken) geeft de arbeidsvoorziening geen werkvergunning meer af voor personeel uit Suriname. Volgens minister Borst (Volksgezondheid) wordt voor Zuid-Afrika aan een soortgelijk besluit gewerkt. Borst zei dit gisteren in de Tweede Kamer.

Met de actie van Vermeend komt het kabinet tegemoet aan de bezwaren die een groot deel van de Tweede Kamer had tegen het werven van personeel buiten Europa. Maar Borst zelf kon geen einde maken aan het werven in het buitenland, omdat de arbeidsvoorziening zelfstandig beslist over het al dan niet verstrekken van een werkvergunning. Onder druk van minister Vermeend heeft de arbeidsvoorziening besloten niet langer werkvergunningen af te geven voor Surinaams (verpleegkundig) personeel. De afgelopen jaren hebben ziekenhuizen enkele tientallen verpleegkundigen uit Suriname, Zuid-Afrika, de Philipijnen en Indonesië aangetrokken. In een aantal gevallen bleek dit, onder meer door verschillen in arbeidscultuur, geen succes.

Enkele fracties maakten ook bezwaar tegen het werven van werkloze verpleegkundigen in Polen. Een uitzendbureau bereidt op dit moment een kleine groep voor op werk in Nederland.

Enkele ambtenaren van Borst overleggen nu met Poolse collega's om te kijken of er goede plannen te maken zijn.