Veel meer suïcide in afwachting van asiel

Onder asielzoekers komt zelfmoord naar schatting zes keer zo vaak voor als bij Nederlanders. Van de asielzoekers die zelfmoord plegen is 90 procent man. Onder Nederlanders is dat tweederde. Dit blijkt uit een onderzoek van het forensisch psychologie programma van de Vrije Universiteit. Ruim 400 dossiers van overleden asielzoekers werden onderzocht. In veertig gevallen bleek zelfmoord de doodsoorzaak.

De onderzoekers vermoeden dat het werkelijke aantal zelfmoorden bijna driemaal zo hoog ligt. ,,Landelijk is de registratie niet altijd goed. De doodsoorzaak is bovendien in een kwart van de gevallen niet te achterhalen en verder verdwijnen veel asielzoekers in de illegaliteit. Als ze dan zelfmoord plegen, wordt het niet geregistreerd'', aldus dr. E. Blaauw, coördinator van het forensisch programma.

Gemiddeld 12 op de 100.000 Nederlanders plegen zelfmoord, tegen minimaal 26 op de 100.000 asielzoekers. ,,Maar we missen meer dan de helft'', aldus Blaauw. ,,Een conservatieve schatting zou zijn dat asielzoekers zesmaal zo vaak zelfmoord plegen.''

De asielzoekers die zelfmoord plegen hebben over het algemeen psychische klachten, waarvan sommige voortkomen uit het land van herkomst. ,,Maar minstens zo belangrijk blijkt het isolement'', zegt Blaauw. Zelfmoord komt veel vaker voor onder asielzoekers die alleen naar Nederland reizen, geen kennissen of familie in de buurt hebben en terechtkomen in een azc waar geen of weinig landgenoten verblijven. Van de zelfmoorden vindt 70 procent plaats binnen zes maanden na aankomst in het azc. Volgens Blaauw is dat niet zo verbazingwekkend, omdat ook uit gevangenissen bekend is dat een radicale wijziging van de leefomstandigheden de kans op zelfmoord verhoogt. ,,Behalve de hopeloosheid na lange tijd in een centrum kan juist de plotselinge stress na aankomst, de veranderde omstandigheid na de euforie van de vlucht, reden zijn voor zelfmoord.''