Tolerantie

Met de titel `De prijs van de vermijding' wekt Paul Scheffer de indruk dat met betrekking tot de aanleiding van zijn verhaal, namelijk de uitspraken van een imam over homoseksualiteit, sprake zou zijn van vermijding van kritiek (NRC Handelsblad, 26 mei).

Dit is geenszins het geval. Integendeel, er wordt gretig op ingehakt in de media. En men gaat al even gretig over tot demonisering van de islam en van minderheden. Ook Paul Scheffer doet hiervoor niet onder, zij het dat hij dit wat bedekter formuleert.

Achtereenvolgens worden minderheden geassocieerd met criminaliteit, fraude, de roep om het afschaffen van de zondagsrust, opheffing van de onpartijdigheid van de rechter en een opgelegde vermijding van gevoelige kwesties tussen autochtonen en etnischeminderheden.

Dat van het laatste absoluut geen sprake is blijkt uit het feit dat de uitspraak van de imam en de kwestie van de hoofddoek in de rechtszaal uitgebreid worden besproken in de media.

Er is eerder sprake van het omgekeerde: er hoeft maar een klein aantal allochtonen te zijn die de fout ingaan, of de hele groep wordt verketterd.

Het feit dat Paul Scheffer het afschaffen van de zondagsrust in verband brengt met multiculturaliteit is echt belachelijk (iedereen weet dat de roep om afschaffing vooral wordt ingegeven door commerciële motieven van zowel het bedrijfsleven als bepaalde politici), maar past in een betoog dat blijkbaar het gevaar van de islam voor `onze' cultuur wil benadrukken.

Dat onze cultuur mede wordt vormgegeven door etnische minderheden is blijkbaar nog niet echt doorgedrongen tot Paul Scheffer. Het gaat niet om wij en zij, het gaat om ons.

Terecht schreef imam Khalil El Moumni in een reactie op de commotie in deze krant op 25 mei j.l. ,,Ik begin te betwijfelen of Nederland bereid is te accepteren dat moslims ook mee willen doen aan relevante discussies over de ordening van de samenleving.''

Want Nederland is helemaal niet zo tolerant. Het is nog steeds niet volledig tot autochtone Nederlanders doorgedrongen dat het niet gaat om gasten, maar om Nederlanders.

    • Fia Huizinga