Recordsom pensioenpot voor Philips

Philips heeft vorig jaar een recordbedrag van 550 miljoen gulden (251 miljoen euro) teruggekregen van zijn Nederlandse pensioenfonds. Dat blijkt uit het jaarverslag van het fonds.

Ondanks de magere beleggingsresultaten kwalificeert het fonds zichzelf financieel nog steeds als ,,zeer gezond''. De terugstorting is de op een na hoogste die een Nederlands bedrijf van zijn pensioenfonds heeft ontvangen. Alleen Unilever kreeg vorig jaar meer terug (975 miljoen gulden) en kan dit jaar een herhaling verwachten.

Gisteren meldde ook voedingsbedrijf CSM dat het in juni 44 miljoen gulden terugkrijgt van het CSM Suiker pensioenfonds. Deze teruggave komt, rekening houdend met vennootschapsbelasting, als bijzondere bate in de winst.

Bij Philips komt de totale som die de onderneming van haar Nederlandse pensioenfonds heeft teruggekregen de afgelopen jaren nu op 1,4 miljard gulden. Deze bedragen zijn overigens, door de gekozen boekhoudmethodes van Philips, niet in het jaarverslag van Philips te traceren en hebben ook geen directe invloed op de winst.

Philips betaalt sinds jaren in Nederland gezien de sterke financiële positie van het pensioenfonds ook geen pensioenpremie. De verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen is 153 procent, waarbij het pensioenfonds voor extra zekerheid uitgaat van relatief lage verwachte rendementen.

Uit het jaarverslag blijkt dat het bestuur van het fonds de gepensioneerden van Philips is tegemoet gekomen in hun kritiek dat zij ondanks de rooskleurige financiële positie van het fonds jaarlijks een magere compensatie krijgen voor de inflatie.

Het fonds legt een half procentpunt extra bovenop de aanpassing aan de inflatie, die is gebaseerd op het geschoonde prijsindexcijfer van het CBS, waarin bijvoorbeeld gemeentelijke heffingen niet zijn meegenomen. Per saldo nemen de pensioenuitkeringen daardoor per 1 april met 3,77 procent toe.

Het rendement van het Philips pensioenfonds (ruim 36 miljard gulden vermogen) was vorig jaar 1,1 procent, tegenover 2,6 procent voor het doorsnee pensioenfonds. Het rendement was lager doordat het Philips fonds meer in aandelen belegt en op die aandelen een slechter resultaat boekte dan het gemiddelde fonds (7,5 procent negatief tegen 5,2 procent negatief).