Recherche van rijk uitgebreid

De rijksrecherche wordt uitgebreid. Minister Korthals van Justitie stelt tien extra rechercheurs aan voor deze landelijke politiedienst die corruptie en andere misdrijven onder politiemensen, andere ambtenaren en politici onderzoekt.

Na de uitbreiding telt de rijksrecherche in totaal honderd medewerkers. De uitbreiding komt maar ten dele tegemoet aan de vraag van de directeur van de rijksrecherche, D. Pijl. Die vroeg vorig jaar om 45 extra mensen. Volgens een woordvoerder van het parket-generaal in Den Haag is de uitbreiding van de rijksrecherche een proces van meerdere jaren: ,,Die tien mensen is een eerste stap.''

De uitbreiding volgt na een advies vorig jaar van een commissie onder leiding van de Utrechtse commissaris der koningin Staal. Die concludeerde dat de rijksrecherche ernstig tekort schiet. Als een van de oorzaken zag de commissie het tekort aan mankracht en het te grote takenpakket.

De commissie adviseerde een beter aansturing door het openbaar ministerie. Inmiddels wordt ook gewerkt aan een beperking van het takenpakket. De rijksrecherche richt zich steeds meer op corruptie.

CORRUPTIE: Bijlage Profiel