Opnieuw veto EU reclame tabak

Voor de tweede maal heeft de Europese Commissie een poging gedaan om reclame voor tabak te verbieden in gedrukte media, bij sportevenementen, op internet en via de radio. Het Europees Hof vernietigde een dergelijke richtlijn vorig jaar, na klachten van Duitsland en de tabaksindustrie over het ontbreken van een rechtsbasis.

Europees Commissaris David Byrne (Gezondheid, Consumentenbescherming) zei gisteren dat in de nieuwe ontwerp-richtlijn ,,volledig rekening is gehouden'' met het oordeel van het Europees Hof. Zo bevat het voorstel geen verbod meer op bioscoopreclame, posters en indirecte reclame. De Europese Commissie had de vorige richtlijn gepresenteerd als een interne-marktmaatregel, waarover lidstaten met gekwalificeerde meerderheid stemmen. Duitsland vond echter dat sprake was van een gezondheidsmaatregel, waarvoor unanimiteit is vereist. Hierbij werd door juristen gewezen op tabaksreclame in bioscopen, die geen betrekking heeft op de Europese interne markt omdat bioscoopreclame geen grensoverschrijdend effect heeft. Eurocommissaris Byrne gaf toen al aan met een aangepast ontwerp te komen.

Het nieuwe voorstel bevat ook een verbod voor sponsoring door tabaksfirma's van evenementen of activiteiten die in meer EU-lidstaten plaatsvinden. Nationale en lokale evenementen vallen niet onder de nieuwe ontwerp-richtlijn. Hier gelden de bestaande nationale regels. Met het verbod voor tabaksreclame in gedrukte media, op radio en internet wil Byrne een eind maken aan de huidige ongelijke situatie, waarbij tabaksreclame op tv in de EU al verboden is.

De Nederlandse richtlijnen voor tabaksreclame gaan nog niet zover als de regels die nu door de Commissie worden voorgesteld. Maar de strengere Europese richtlijn zal na aanname in Nederland snel in wetgeving worden omgezet, zo verluidt in Den Haag. EU-lidstaten kennen al beperkingen op de tabaksreclame. Deze nationale regelingen leiden echter tot verschillen in behandelingen van economische partijen, wat volgens de Europese Commissie EU-regelgeving voor een goed functionerende interne markt nodig maakt.

    • Hans Buddingh'