Nova: `Geen opruiing'

Het is een hypothetische vraag: als Nova ook had uitgezonden dat imam Khalil El Moumni zich uitsprak tegen geweld, hadden zijn uitspraken over homoseksualiteit dan zoveel stof doen opwaaien?

Nova-redacteur Peter Kloosterhuis weet het niet zeker. ,,We wisten sowieso niet dat dit zoveel commotie zou veroorzaken. Het was nota bene niet eens het openingsitem van die dag.'' Hij vindt dat de uitspraken van de imam – dat homoseksualiteit een ziekte is, en een gevaar voor de samenleving – ,,recht overeind'' staan.

Gedwongen door het openbaar ministerie in Rotterdam moest Nova de banden van het volledige interview afstaan. Het tv-programma besloot daarom het interview in z'n geheel op internet te zetten. Nu kan iedereen lezen of horen wat verschillende woordvoerders van moslim-organisaties al eerder zeiden: dat El Moumni zich ook nadrukkelijk uitspreekt tegen geweld. ,,De islam verbiedt het lastigvallen van wie dan ook'', zegt de imam. ,,Als iemand ziek wordt, zoals in dit geval, of verslaafd raakt aan drugs of wat ook, dan spoort de islam ons aan deze persoon te helpen genezen, te redden.''

Heeft Nova, dat een item maakte over geweld van sommige Marokkaanse jongeren tegen homoseksuelen, enigszins selectief geknipt in het interview? Hadden ze dat deel niet ook moeten uitzenden? Volgens Kloosterhuis niet. ,,We hebben El Moumni geïnterviewd omdat we van hem wilden weten wat de islam en hijzelf van homoseksualiteit vindt. Dat hebben we uitgezonden.''

Volgens Kloosterhuis is het van belang dat de imam zijn opmerkingen over geweld ook niet in één adem noemde met zijn opmerkingen over homoseksualiteit. De interviewer vroeg er zelf naar. ,,En wat El Moumni er vervolgens over zegt is een gemeenplaats. Daarna maak je een selectie, dat is normaal. We zenden nooit het hele interview uit.''

De opvattingen van de imam, zoals uitgezonden in Nova, blijken niet selectief te zijn gebruikt. Hij gebruikt meermalen het woord ziekte en gaat uitvoerig in op het gevaar van homoseksualiteit voor de samenleving. ,,Daarom zien wij homoseksualiteit als een schadelijk verschijnsel voor de samenleving in het algemeen en voor het Nederlandse volk in het bijzonder. Als dit fenomeen zich verspreidt onder de Nederlandse jeugd, zowel jongens als meisjes, dan is dat het einde van Nederland. Want voor zover ik weet telt Nederland meer bejaarden dan jongeren. De bejaarden kunnen uiteraard niet meer voor de voortplanting zorgen. Als mannen met mannen trouwen en vrouwen met vrouwen, wie zorgt er dan voor de voortplanting? Het parlement heeft de Nederlandse staat tot uitsterven veroordeeld.''

Kloosterhuis: ,,Ik vind het een beetje raar als wij van opruiing worden beticht, omdat we een deel niet hebben uitgezonden, terwijl El Moumni zo expliciet is over het gevaar van homoseksualiteit voor de samenleving.''

    • Yasha Lange