Kamer ziet niets in deel van plannen met WAO

Een meerderheid in de Tweede Kamer is het niet eens met de commissie-Donner, om gedeeltelijk arbeidsongeschikten die geen werk meer vinden, met hun inkomen terug te laten vallen op WW of de bijstand.

PvdA, CDA, GroenLinks, D66, SP en ChristenUnie vinden dit een te hard onderdeel van het plan. De commissie-Donner, die gisteren haar rapport over de WAO heeft gepresenteerd, bepleit een onderscheid tussen volledig en gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Alleen diegene bij wie aan de hand van medisch objectieve criteria kan worden vastgesteld dat werk niet meer tot de mogelijkheden behoort, kan nog een WAO-uitkering krijgen. De anderen vallen na twee jaar ziekte terug op de WW of de bijstand.

De grote partijen spraken waardering uit voor de analyse van de commissie-Donner, die zij onderschrijven. De basisgedachte dat de werkgever en de zieke werknemer een grotere verantwoordelijkheid moeten nemen voor de terugkeer naar het werk, onderschrijven alle partijen. Steun is er ook voor het voorstel dat de periode waarin de Ziektewet geldt, en waarin de werkgever dus het loon moet doorbetalen, wordt uitgebreid van één jaar naar twee jaar.

Maar op belangrijke onderdelen is er veel kritiek. De PvdA vindt dat er ,,voldoende inkomenszekerheid'' moet zijn voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten die er tevergeefs alles aan hebben gedaan om weer aan het werk te komen. Het CDA vindt dat een uitkering boven WW en bijstand ,,prima gebruikt kan worden als rugzakje om mee aan het werk te komen''. D66 vindt dat er sprake is ,,van zware financiële risico's'' voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. GroenLinks vindt dat Donner hen ,,afserveert'', de SP noemt dit ,,asociaal''. ChristenUnie houdt het op een paniekingreep. Alleen de VVD is positief over dit onderdeel, omdat het perspectief van WW of bijstand een stok achter de deur vormt om er alles aan te doen werk te vinden.

Het afschaffen van de Pembaboete voor werkgevers als hun werknemers arbeidsongeschikt raken, krijgt geen bijval. Daarover zijn coalitiepartijen PvdA en VVD het wel eens. Zij vinden dat werkgevers dan te weinig worden geprikkeld om zich voor hun zieke werknemer in te spannen. ,,Deze werkgeversprikkel kan de komende jaren niet worden gemist bij het oplossen van het WAO-probleem'', aldus de VVD.