INTERNET

Global Forum Het laatste nieuws over de conferentie tegen corruptie in Den Haag. Ook deelnemerslijsten, een nieuwsarchief, dagverslagen en persberichten.

www.gfcorruption.nl

Buitenlandse Zaken Op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken is informatie te vinden over onder meer de anticorruptieconferentie in Den Haag. Na het intikken van de zoekterm `corruptie' verschijnt een lijst berichten over internationale samenwerking tegen corruptie.

www.minbz.nl

Justitie Het ministerie van Justitie heeft op haar site de mogelijkheid te zoeken op `corruptie'. Wat volgt is een lijst artikelen over regelgeving, georganiseerde misdaad en corruptiebestrijding in Nederland.

www.minjust.nl

Binnenlandse Zaken Op de site van dit ministerie is een uitgebreid archief op te roepen. Daarin diverse stukken over anticorruptiebeleid en integriteit onder ambtenaren in Nederland. www.minbzk.nl

Onderzoek Transparency International onderzoekt corruptie en stelt lijsten samen van corruptste landen. Het bedrijf deelt jaarlijks `TI Integrity Awards' uit voor mensen of instanties die zich hebben ingezet tegen omkoping of afpersing. Op de site staan dagelijks nieuwe artikelen over corruptie, afkomstig uit kranten uit de hele wereld.

www.transparency.nl

Universiteit In samenwerking met Transparency International heeft de Universiteit van Göttingen de website Internet Center for Corruption Research opgezet. Er is onder meer een uitleg te vinden van de corruptie-index van Transparency International.

www1.gwdg.de/~ uwvw/

OESO De Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) is een organisatie van 30 geïndustrialiseerde landen die zich bezighoudt met economisch en sociaal beleid. Bestrijding van omkoping en het witwassen van geld in de zakenwereld zijn een belangrijk aandachtspunt. Op de site een groot aantal artikelen en onderzoeksresultaten.

De Oeso is ook gastheer van de Anti-Corruption Ring Online, met een uitgebreide catalogus van publicaties over corruptie, witwassen en dergelijke.

www.oecd.org

www.oecd.org/daf/

nocorruptionweb

Popvox Popvox is een onder meer door de UNDP (de VN-organistaie voor ontwikkelingssamenwerking) en Amnesty International gesponsorde website die beoogt burgers, journalisten, ambtenaren, onderzoekers en bedrijven op de hoogte te houden over zaken als corruptie, terrorisme en mensenrechten.

www.popvox.org